Informacja dotycząca postępowania przetargowego prowadzonego przez ZIS na budowę basenu przy ul. Eisenberga

W związku z opublikowaniem w czwartek, 4 października w Dzienniku Polskim artykułu pn. „Nieudolny przetarg na basen: będzie drożej i z półrocznym opóźnieniem” autorstwa Pana Piotra Tymczaka Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje, iż procedury zagospodarowana terenów przy ul. Eisenberga, na których przez wiele lat funkcjonowało miejskie kąpielisko rozpoczęły się w roku 2013 pierwszym ogłoszeniem o koncesji na roboty budowlane na poszukiwanie partnera prywatnego, który byłby zainteresowany realizacją inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, i zakończyły się wynikiem negatywnym w roku 2014.

Jak już informowały media, prowadzone II postępowanie na wybór partnera prywatnego trwały w latach 2016-2017, i również zakończyły się wynikiem negatywnym.

W związku z powyższym Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa z grudnia 2016 r. przystąpił do sporządzenia dokumentacji projektowej przez krakowskie biuro projektowe PROJEKTYGOTOWE.PL Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. wybrane w trybie przetargu nieograniczonego.

Nieprawdą jest więc, jak pisze Pan Piotr Tymczak, że prowadzone obecnie postępowanie przetargowe w sprawie budowy basenu przy ul. Eisenberga jest próbą nadrobienia wieloletnich zaniedbań w tym zakresie.   

Prowadzone obecnie postępowanie przetargowe jest na etapie ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Stronom zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. Bulwersująca jest nieudolna próba ingerencji Dziennika Polskiego w ostateczny wynik postępowania przetargowego i promowanie zagranicznej firmy budowlanej, która realizując szereg kontraktów na terenie Polski zbiera kontrowersyjne opinie.  

Ponadto ze zdziwieniem przyjmujemy fakt ataku Dziennika Polskiego na polską firmę budowlaną Chemobudowa Kraków S.A., która w sposób transparentny i konkurencyjny realizuje szereg projektów budowlanych dla Gminy Miejskiej Kraków takich jak np.: budowa dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce i budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 158.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej

Krzysztof Kowal

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA