Kraków dba o bezpieczeństwo najmłodszych

W związku z konferencją prasową kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Małgorzaty Wassermann, na temat bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców i profilaktyki uzależnień, warto przypomnieć o podejmowanych przez Miasto działaniach w tym zakresie.

Miasto od lat realizuje programy, mające na celu profilaktykę najmłodszych krakowian. We współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano kolejną edycję programu „Bezpieczny Kraków” – na lata 2018-2020. Jednym z jego głównych celów jest ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach. Jest to wsparcie i uzupełnienie projektu Krakowskiego Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy w Szkole oraz programu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Działania podejmowane w ramach tych przedsięwzięć mają wspierać środowisko szkolne w konstruktywnym radzeniu sobie oraz zapobieganiu sytuacjom przemocy rówieśniczej i przemocy instytucjonalnej.

O bezpieczeństwo mieszkańców już od najmłodszych lat (w wieku przedszkolnym i szkolnym) dbają placówki oświatowe, w których, na zlecenie Gminy, prowadzone są projekty mające uczulić dzieci na różnego rodzaju zagrożenia. Od 2011 r. w Krakowie w każdym roku szkolnym pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień wśród ok. 10 tys. uczniów krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzają ankietę.

W szkołach dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców prowadzone są szkolenia profilaktyczne. Każda szkoła wybiera temat szkolenia adekwatny do potrzeb uczniów. Obecnie realizowanych jest 19 takich programów, które pomagają uczniom ograniczać okazje do sięgania po substancje psychoaktywne, bo podnoszą poziom wiedzy i umiejętności społecznych. Ludzi młodych nie straszy się, ale wzmacnia w nich czynniki chroniące – uczy asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwija potrzebę posiadania różnych zainteresowań, ćwiczy umiejętność podejmowania decyzji i nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Przekazywana jest rzetelna wiedza o zagrożeniach związanych z dopalaczami. Uczniów informuje się, co może sprzyjać użyciu takich substancji: niepowodzenia szkolne, izolacja społeczna, brak sukcesów czy nieprzyjazna atmosfera szkoły.

Szkoli się również rodziców i nauczycieli; omawia skutki użycia przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych, informuje o możliwościach uzyskania w Krakowie specjalistycznej pomocy. W 2017 r. zrealizowano 1 035 szkoleń, w których wzięło udział 21 231 uczestników. W tej grupie było 17 806 uczniów, 2 453 rodziców, 708 nauczycieli oraz 264 inne osoby. W tym roku, od 1 stycznia do 30 czerwca, przeprowadzono dotychczas 576 szkoleń wśród 10 892 uczestników (9310 uczniów, 1065 rodziców, 367 nauczycieli, 150 inne osoby).

Poza tym w mieście funkcjonuje Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, zlokalizowane przy ul. Helclów 23. W budynku znajduje się Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” oraz Fundacja Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole. Kolejnym programem jest „Akademia Młodego Krakowianina”, czyli projekt Miasta, mający na celu kreowanie wizerunku Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Projekt, oprócz kształtowania wśród najmłodszych postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia realizację zainteresowań kulturalnych i sportowych. Ważnym projektem realizowanym w Krakowie jest także akcja „Nie jesteś sam – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami”, który ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów z problemami psychicznymi poprzez bezpośrednią, indywidualną współpracę nauczycieli z nimi.  

Uzupełnieniem tych działań jest Program „Młody Kraków”, którego adresatem są wszyscy mieszkańcy Krakowa w wieku szkolnym i studenckim oraz środowiska związane z ich codziennym życiem: edukacją, wychowaniem, czasem wolnym, przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i aspołecznym. Obecnie trwają również konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pod nazwą „Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta »Młody Kraków 2.0« na lata 2018–2023”.

O bezpieczeństwo uczniów podczas roku szkolnego dbają również funkcjonariusze Straży Miejskiej. Codziennie odbierają zgłoszenia od mieszkańców o nieprawidłowym parkowaniu pojazdów na terenach przyszkolnych i o kierujących, którzy próbują zostawić swoje auto przed samym budynkiem szkoły, często niezgodnie z przepisami. Dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych, patrole podejmują interwencje mające na celu uporządkowanie postoju oraz ruchu pojazdów wokół szkół. Funkcjonariusze pełnią służbę w rejonach placówek edukacyjnych. Z początkiem każdego roku szkolnego pomagają najmłodszym w przechodzeniu przez jezdnię, a w pierwszych klasach szkół podstawowych prowadzą zajęcia, w trakcie których przypominają dzieciom o podstawowych zasadach zachowania na drodze. Akcja adresowana jest również do rodziców i nauczycieli, którzy odpowiadają za edukację najmłodszych, a także do kierowców. W okolicach szkół muszą oni zachowywać szczególne środki ostrożności, bo przecież dzieci bardzo często nie zwracają uwagi na przepisy ruchu drogowego.

 

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA