Oświadczenie MPEC SA w Krakowie w związku z artykułem Dawida Serafina opublikowanym na portalu Onet.pl

Nawiązując do informacji medialnych z 29 listopada br., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie SA informuje, że dyrektorem ds. ekonomicznych i zarządzania projektami została Katarzyna Król, była zastępca prezydenta miasta Krakowa do spraw edukacji i sportu.

Zadaniem głównym dyrektora ds. ekonomicznych i zarządzania projektami jest pozyskiwanie nowych środków pomocowych i unijnych na cele inwestycyjne oraz zarządzanie portfelem projektów w aspekcie finansowym, realizowanych w ramach tych środków. Ponadto sprawuje nadzór nad procesami budżetowania i kontrolingu. Katarzyna Król ma tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii, który uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Finansów – z zakresu skuteczności polityki energetycznej. Jako zastępca prezydenta miasta Krakowa odpowiadała za budżet na poziomie 1,5 miliarda złotych rocznie. Ponadto Katarzyna Król jest adiunktem na Wydziale Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Została zatrudniona w MPEC SA w dniu 22 listopada 2018 r. ze względu na posiadane kompetencje i w oparciu o obowiązującą w Spółce procedurę.

 

Pokaż metkę
Autor: MPEC SA
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA