Dojazd do nowego szpitala w Prokocimiu – stanowisko Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Miasto zastosuje takie rozwiązania, by otwarcie nowego szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu nie spowodowało utrudnień komunikacyjnych w tej części miasta. Nie ma też mowy o całkowitej rezygnacji z budowy estakady drogowej nad ulica Wielicką. Miasto będzie prowadzić badania ruchu. Jeśli dwupoziomowe rozwiązanie okaże się konieczne, środki na jego realizację zostaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zaproponowane do budżetu Miasta.

Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień z władzami Szpitala Uniwersyteckiego konkretnych rozwiązań drogowych w tym rejonie. Proponujemy rozbudowę istniejącego układu drogowego od strony ul. Wielickiej, w tym poszerzenie jezdni i wybudowanie pasa do karetek. Wyremontowana ma zostać ul. Kostaneckiego i zmieniona na niej organizacja ruchu. Co najważniejsze, przebudowana będzie ul. Jakubowskiego wraz z włączeniem jej do ul. Wielickiej. W ramach proponowanych przez nas prac jest m.in. rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Jakubowskiego, by dać możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów komunikacji miejskiej. W ramach rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie nowego szpitala proponujemy także budowę połączenia z ul. Kosocicką.

Część mieszkańców pyta o rozwiązanie dwupoziomowe nad ulica Wielicką, które pojawiało się w ramach prac studialnych dotyczących obsługi komunikacyjnej Prokocimia po wybudowaniu nowego szpitala. Z budowy estakady nie rezygnujemy. Proponujemy jednak podział zadania na etapy: w pierwszym chcemy zrealizować wyżej wymieniony zakres prac. Jednocześnie Miasto przeprowadzi badania ruchu. I jeśli okaże się, że estakada jest konieczna do prawidłowej obsługi komunikacyjnej tej części, środki na jej wykonanie zostaną zaproponowane do budżetu miasta.

Dlaczego od razu nie można zrealizować całego zakresu prac? Otóż argument najważniejszy to czas realizacji. Rozwiązanie zaproponowane w pierwszym etapie może być wykonane szybciej niż cały zakres włącznie z estakadą. Doświadczenia minionego roku dotyczące inwestycji infrastrukturalnych nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce pokazują, jaki kłopot jest z wyłonieniem wykonawców, szczególnie w przypadku dużych projektów, których wartość to często setki milionów złotych.

Kolejna kwestia, to środki, którymi Kraków dysponuje na miejski program inwestycyjny. Z wcześniejszych szacunków wynika, że koszt rozwiązania docelowego, a więc z estakadą nad ul. Wielicką to około 100 mln zł, z czego sama estakada miała pochłonąć około połowy tej kwoty. Obserwując dynamikę rynku budowlanego w naszym kraju, rosnące koszty siły roboczej, materiałów budowlanych itp. należy założyć, że szacowana kwota 100 mln zł jest już nieaktualna. To drugi argument, by realizację inwestycji drogowej w rejonie nowego szpitala rozłożyć na etapy.

W tym tygodniu Rada Miasta Krakowa będzie głosować nad kształtem tegorocznego budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaraz po uprawomocnieniu się tych dwóch dokumentów oraz uzgodnieniu z władzami szpitala ostatecznego kształtu rozwiązań drogowych dla I etapu, rozpoczniemy jego przygotowania tak, by jak najszybciej rozpocząć przebudowę dróg w rejonie nowej placówki.

Iwona Król

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Pokaż metkę
Autor: IWONA KRÓL
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA