Międzynarodowe seminarium - projekt INTHERWASTE

W czwartek, 8 czerwca w krakowskim magistracie odbyło się seminarium tematyczne partnerów projektu INTHERWASTE „Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa” realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE. Uczestników spotkania powitał Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel.  

Międzynarodowe seminarium - projekt INTHERWASTE
Fot. Wiesław Majka/UMK

Głównym celem rozpoczętego w ubiegłym roku projektu INTHERWASTE jest stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w zabytkowych miastach. Oprócz Krakowa partnerami projektu są: Kordoba (Lider Projektu), ACR+ Związek Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Wykorzystywania Zasobów Naturalnych z siedzibą w Belgii, Porto, Tallinn oraz Ibiza. 

Pięcioletni projekt jest realizowany w II fazach:

Faza I – poświęcona jest wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy miastami w zakresie funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także wdrażania działań edukacji ekologicznej wśród mieszkańców jako wytwórców odpadów. Przeprowadzane są warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań/wdrażania dobrych praktyk.

Faza II – polegać będzie na monitorowaniu wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach na akcjach pilotażowych.

 

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie