Komunikat archiwalny

Trzecia Międzynarodowa Szkoła Kosmologiczna odbywa się w Krakowie!

Od 10 do 23 lipca 2017 r. w Krakowie odbywają się obrady Trzeciej Międzynarodowej Szkoły Kosmologicznej „Introduction to Cosmology”. Organizatorami konferencji są: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (OAUJ), Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Prof. Jacka Majchrowskiego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Wojciecha Nowaka.

Trzecia Międzynarodowa Szkoła Kosmologiczna odbywa się w Krakowie!
Fot. materiały prasowe

Celem szkoły jest przedstawienie podstaw obecnego zakresu wiedzy w dziedzinie kosmologii, zarówno teoretycznej, jak i obserwacyjnej. W planie są wykłady, prowadzone przez najwybitniejszych światowych specjalistów oraz warsztaty komputerowe. Zaproszenie do uczestnictwa kierowane jest przede wszystkim do studentów studiów I, II i III stopnia, jak również do młodych doktorów i naukowców zainteresowanych prezentowaną dziedziną. Organizatorzy przewidują udział 60-80 słuchaczy i około 20 wykładowców.

Zaplanowane są również zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej dotyczące: symulacji kosmologicznych, narzędzi Wirtualnego Obserwatorium, modelowania numerycznego widm energetycznych.

Tematyka poruszana w Szkole obejmuje:

• Podstawy koncepcyjne i problemy w kosmologii
• Przeglądy kosmologiczne oraz główne narzędzia kosmologii obserwacyjnej
• Kosmiczna Sieć
• Współ-ewolucja galaktyka-AGN
• Plany przyszłych ekperymentów obejmujących Kosmiczne Promieniowanie Tła
• Astrofizyka formacji gwiazdowej
• Ewolucja galaktyk
• Pył w galaktykach
• Modelowanie Widma Energetycznego galaktyk
• Symulacje kosmologiczne
• Wirtualne Obserwatorium

„Third Cosmology School” to trzecia edycja cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem międzynarodowej Szkoły Kosmologicznej. Po raz pierwszy odbywa się w Krakowie. Oprócz możliwości integracji młodych fizyków i astronomów z Polski i całego świata, szkoła stanowi okazję do wysłuchania wykładów oraz osobistego kontaktu ze specjalnie zaproszonymi gośćmi (m. in. z Francji, Włoch, Niemiec i Japonii), będącymi najwybitniejszymi autorytetami w swoich dziedzinach.

W ramach szkoły planowany jest otwarty wykład popularnonaukowy w języku polskim, który w przystępny sposób umożliwi słuchaczom poszerzenie wiedzy astronomicznej, a jednocześnie pozwoli trafić z przekazem do szerokiej publiczności. Profesor Andrzej Staruszkiewicz odpowie słuchaczom wykładu na pytanie „Dlaczego nie można zmienić przeszłości?”. Szczególna i Ogólna Teoria Względności w istotny sposób udoskonalają pojęcie czasu. Nie zmieniają jednak tego, co ludowe porzekadło ujmuje mówiąc, że „co się stało, to się nie odstanie”. Wykładowca opisze kilka prób wykorzystania obu teorii dla uzyskania wpływu na zdarzenia minione i wyjaśni ich nieskuteczność. Wykład odbędzie się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (ul. Łojasiewicza 11) w sali A-1-06 w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela), w godz. 17.00-18.00.

Zobacz PROGRAM SZKOŁY

Więcej informacji o Trzeciej Międzynarodowej Szkole Kosmologicznej na stronie:
http://cosmoschool2017.oa.uj.edu.pl

Kosmologia plakat

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie