Komunikat archiwalny

Zgłoś swoją prezentację na Life Science Open Space!

Do 15 września można zgłaszać swoje prezentacje na konferencję Life Science Open Space. Wydarzenie to, którego organizatorem jest klaster LifeScience Kraków, odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków 19 października 2017 r.

Zgłoś swoją prezentację na Life Science Open Space!
Fot. materiały prasowe

Life Science Open Space to FORUM INNOWACJI DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA: otwarta i interdyscyplinarna platforma współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki i administracji - profesjonalistów, ekspertów, przedsiębiorców, inwestorów, fanów oraz użytkowników i konsumentów technologii life science. LSOS skupia w jednym miejscu różne dziedziny – medycyny i technologii medycznych, farmacji, żywności i żywienia, środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka oraz biogospodarki, a także biotechnologii, nanotechnologii, informatyki i innych. Formuła konferencji zapewnia każdemu możliwość aktywnego udziału i interakcji z innymi uczestnikami – twórcami lub odbiorcami innowacji – poprzez krótkie prezentacje oraz bezpośrednie spotkania i rozmowy.

Na program konferencji składa się kilkadziesiąt prezentacji w ramach SESJI TEMATYCZNYCH:

 • Badania nad rozwojem leków
 • Aktywne i zdrowe życie
 • Srebrna gospodarka
 • Nowoczesna diagnostyka i terapia
 • Telemedycyna
 • Technologie i urządzenia medyczne
 • Innowacyjny Szpital
 • Zdrowa żywność i żywienie
 • Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo
 • Środowisko
 • Biogospodarka
 • Druk 3D
 • Kosmetologia
 • Design w life science
 • Sztuczna inteligencja
 • Dom i środowisko pracy
 • Podologia

Każda sesja prowadzona jest przez liderów – ekspertów w temacie. Każda prezentacja dotyczy jednej z sześciu wybranych KATEGORII WSPÓŁPRACY:

WYZWANIE – to zaproszenie kierowane do środowiska innowatorów i wynalazców, którego celem jest znalezienie rozwiązania na zadany problem technologiczny, organizacyjny lub marketingowy, wymagający kreatywnego rozwiązania, nowego podejścia czy unikalnych kompetencji. Kierujący WYZWANIE liczy na to, że otrzyma wiele odpowiedzi i rozwiązań, z których wybierze to najciekawsze, najcenniejsze dla siebie.

OPEN INNOVATION – to klasyczne zaproszenie do wspólnego rozwijania innowacyjnego projektu dotyczącej zdrowia i jakości życia w sytuacji, gdy - zamiast „okrywać koło na nowo” – istnieje możliwość sięgnięcia po istniejące już rozwiązania i zasoby, pozyskania unikalnych kompetencji,technologii, know-how, w celu skończenia projektu szybciej i taniej.

STARTUPy - to sesja dla nowych przedsięwzięć, nie tylko biznesowych, planujących nowe przedsięwzięcia i szukających inwestora, partnera, mentora, kontrahenta, doradcę lub innych możliwości dla swojego pomysłu i wprowadzenia go na dalszy etap rozwoju.

DEMO – to okazja do premiery nowego produktu w celu jego przetestowania, oceny lub weryfikacji założeń lub w celu zaangażowania beta-testerów lub pierwszych odbiorców. Na LSOS można też przedstawić i zaprosić do korzystania z rezultatów projektów finansowanych z funduszy publicznych lub prywatnych.

WYDARZENIE - to okazja dla organizatorów konferencji, kongresów, misji i innych wydarzeń dotyczących zdrowia i jakości życia, chcących pozyskać partnerów, media, sponsorów,współpracowników i inne osoby lub instytucje, które pomogą w przygotowaniu i realizacji tego wydarzenia.

KARIERA- to opcja dla firm, projektów i instytucji szukających talentów, ekspertów,managerów, woluntariuszy w celu tymczasowego lub stałego zatrudnienia; możliwość przedstawienia profilu pracodawcy oraz oferty pracy, staży, praktyk i innych form/ścieżek kariery.

W ramach konferencji przyznawane są NAGRODY:

# 1: Najlepszy przykład praktycznego podejścia do otwartej innowacji

Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2017 zostanie wybrana i nagrodzona prezentacja przedstawiająca najlepszy przykład (dobre praktyki) praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation. Nagroda główna w postaci statuetki LSOS 2017 oraz nagrody dodatkowe zostaną przyznane przez jury składające się z ekspertów w dziedzinie innowacyjności, współpracy i rozwoju biznesu.

# 2: Najlepsza prezentacja - najciekawsza oferta współpracy

Pośród ofert przedstawionych na LSOS 2017 zostanie wybrana najciekawsza, najbardziejprzekonywująca prezentacja zachęcająca do współpracy. Nagroda główna w postaci statuetki LSOS 2017 zostanie przyznana w drodze głosowania przez uczestników konferencji.

#3: Najlepszy StartUp

Pośród prezentacji przedstawionych w sesji STARTUPy zostanie wybrana ta najbardziej dojrzała i profesjonalnie przedstawiona, skierowana do potencjalnych inwestorów lub partnerów. Nagroda główna w postaci pełnego zaproszenia, w tym prezentacji przed grupą inwestorów na Central European Life Science Investment Conference (25-27 Października), zostanie przyznana przez organizatora konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja zgromadzi kilkaset osób zarówno z Polski jak i z zagranicy, będących potencjalnymi partnerami do współpracy – nie ma tutaj osób przypadkowych lub zwiedzających.

ZGŁOSZENIA PREZENTACJI organizatorzy przyjmują do 15 września - formularz zgłoszenia oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://lsos.info/

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, a także Krajowa Izba Gospodarcza.

Partnerami wydarzenia zostali: Miasto Kraków, Printed Health, Derstone, Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk, Kancelara JWP Rzecznicy Patentowi, Silvermedia, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, LSBC - Life Science Business Consulting, Kraków Miastem Startupów, South Poland Cleantech Cluster, ExecMind, MedSilesia, Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”, Nexbio, Instytut Medycyny Innowacyjnej, Intermag, Eurokreator, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, KarekDesign, Instytut Przemysłu Skórzanego, Selvita, ADAMED, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie