„Miasta historyczne 3.0” - konferencja w ICE Kraków

Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych w miastach o charakterze historycznym i poszukiwanie rozwiązań w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego – takie zagadnienia były poruszane podczas pierwszej edycji konferencji MIASTA HISTORYCZNE 3.0, która odbyła się 1-2 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

„Miasta historyczne 3.0” - konferencja w ICE Kraków
Fot. Wiesław Majka/UMK

– Wiemy jak ważna dla Krakowa, dla miast historycznych jest turystyka i jak ważną pozycję w budżecie miasta stanowi. Naszym celem jest dyskusja nad problemami, doświadczeniami, rozwiązaniami stosowanymi w miastach historycznych, wyłącznie w aspekcie rozwoju turystyki, przy uwzględnieniu uwarunkowań demograficznych, przestrzennych, historycznych, kulturowych, ekonomicznych, społecznych oraz celem poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju pod kątem ewolucji ruchu turystycznego. Dzięki wielowiekowemu dziedzictwu oraz silnej ofercie turystycznej miasta historyczne wzmacniają tożsamość mieszkańców, integrują gospodarki regionów oraz budują markę krajów – mówił Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

Patronat nad konferencją objęła Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa. Kraków jest członkiem OWHC od 1995 roku, a w 2019 roku będzie gospodarzem kolejnego, 15. Kongresu OWHC. Przyznanie nam roli gospodarza tego spotkania potwierdza pozycję Krakowa jako ważnego partnera w dyskusji na temat ochrony światowego dziedzictwa. Tym bardziej, że „Turystyka i dziedzictwo” została wskazana przez większość uczestników poprzedniego kongresu OWHC w Korei, jako temat przewodni kolejnego spotkania. Konferencja „Miasta historyczne 3.0” idealnie spełniła zatem te oczekiwania.

Baner Kongresu OWHC 2019

Celem konferencji było zebranie w jednym miejscu ludzi związanych z turystyką z najstarszych miast Europy. Inicjatywa była elementem wieloletniego projektu dotyczącego rozwoju turystyki w miastach historycznych. Podczas obrad  prelegenci z Polski, Austrii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Szkocji, Włoch i Węgier odpowiedzieli m.in. o pozytywnych i negatywnych aspektach turystyki w europejskich miastach historycznych.

Konferencja została podzielona na trzy panele. Pierwszy dotyczył relacji pomiędzy mieszkańcami oraz turystami, drugi odniósł się do „Miasta 24”. Na trzecim poruszono kwestię „Smart City”.

Kraków stał się w ostatnich latach markowym miastem Polski o silnej rozpoznawalności turystycznej. Tylko w 2017 roku nasze miasto odwiedziło ponad 12,9 mln osób. Z czego 76,4 proc. to odwiedzający krajowi, a 23,6 proc. odwiedzający zagraniczni. Podróżni mają więc znaczący wpływ na rozwój Krakowa, a zwiększenie ruchu turystycznego niesie ze sobą również wiele zmian, m.in: rozbudowanie sieci połączeń lotniczych, kolejowych i dróg, modernizację komunikacji miejskie oraz rozszerzenie bazy noclegowej.

Nazwa „Miasta historyczne 3.0” nie jest przypadkowa – nawiązuje do marketingu 3.0 i zakłada m.in. wspólne tworzenie sukcesu, także przez mieszkańców. Współczesny, coraz intensywniejszy ruch turystyczny sprawia, że procesy funkcjonowania miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej powinny prowadzić do ograniczania konfliktów wywołanych przez rozwój funkcji turystycznej, nawet za cenę jej ograniczania. Fakt, że układ urbanistyczny miast historycznych posiada ograniczoną pojemność powoduje, że zarządzanie turystyką staje się coraz trudniejsze, gdyż musi uwzględniać wielość oraz zróżnicowanie interesariuszy i ich punktów widzenia. Konkurowanie o zasoby miasta może prowadzić do konfliktu funkcji, czego wyrazem jest niebezpieczna dla życia miasta gentryfikacja turystyczna. Ponadto, zarządzanie musi uwzględniać wsparcie rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości. Tymczasem wysoka jakość życia mieszkańców i pobytu ma być nadrzędnym celem lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju.

Program wydarzenia dostępny TUTAJ.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia na OTO FOTOKronika Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Autor: Iga Chylicka
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie