Działania Krakowa dotyczące PEM inspirują

24 września 2018 r. w krakowskim magistracie odbędzie 3. już edycja Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi, tym razem pod hasłem „Bezpieczne limity”. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas ostatniego forum docenił krakowskie działania w zakresie ochrony mieszkańców przed tzw. elektrosmogiem informując równocześnie, że NIK jest w trakcie kolejnej kontroli w tym obszarze.

 

Działania Krakowa dotyczące PEM inspirują
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Podczas odbywającej się w centrali  NIK w lutym br. tematycznej debaty eksperckiej jej uczestnicy podnosili, że państwowy system monitoringu w kwestii badań promieniowania elektromagnetycznego może nie być w pełni skuteczny. Wyniki kontroli NIK mają być znane po wakacjach.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego (PEM) mogą być dwojakie: naturalne – występujące na Ziemi i we Wszechświecie – oraz sztuczne – wytworzone przez człowieka. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sztuczne promieniowania elektromagnetyczne jest jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających środowisko. W 2011 roku sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórczych). Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są niestety często lekceważone.

Władze Krakowa od lat poświęcają wiele uwagi kwestii nadmiernej emisji sztucznego promieniowania elektromagnetycznego - elektrosmogu, reagując na liczne protesty mieszkańców związane z lokalizacją nowych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz zwiększaniem mocy ich anten. W ramach przyjętej polityki miasto stara się również ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji - w Miejskim Centrum Dialogu Urzędu Miasta Krakowa  odbywają się cykliczne spotkania z ekspertem ds. PEM oraz specjalne prelekcje. Mieszkańcy mają możliwość wypożyczenia indywidualnych ekspozymetrów PEM, aby za ich pomocą niezależnie/samodzielnie zweryfikować poziom narażania na PEM. W ubiegłym roku zrealizowano także szeroko zakrojony projekt edukacyjny „Bądźmy EkoCyfrowi”.

Warto podkreślić, że uznane tytuły polskiej i międzynarodowej prasy specjalistycznej informują o działaniach władz Krakowa zmierzających do ochrony mieszkańców przed nadmierną ekspozycją na sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie