Krakowskie parki zyskały uznanie światowej organizacji

Kraków przystąpi do World Urban Parks - światowego zrzeszenia parków miejskich. Organizacja zrzesza instytucje z kilkudziesięciu krajów na całym świecie, wspierając je doradztwem w zakresie planowania, zarządzania i utrzymania różnego rodzaju terenów zielonych w miastach. Pozwala na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami, a poprzez to wzajemną inspirację do dalszych działań. Sprawa przystąpienia do organizacji jest poruszana na dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa.

Krakowskie parki zyskały uznanie światowej organizacji
Fot. materiały prasowe

Organizuje w tym celu konferencje i spotkania, będące okazją do poszerzania wiedzy w wymienionych zakresach. Certyfikuje również działania partnerów, weryfikując tym samym ich jakość. Stanowi swego rodzaju parasol łączący organizacje na poziomie krajowym, agencje zarządzające parkami, organizacje pozarządowe, uniwersytety, ośrodki badawcze, sektor biznesu i społeczności mieszkańców, a także sektory dotyczące zdrowia, turystyki i zarządzania zasobami, dbając tym samym o jak najpełniejszy obraz istotności terenów zielonych w miastach. Pośród członków organizacji znajdują się takie miasta jak: Bordeux, Meksyk, Melbourne, Singapur, Tokio, Wallington i Waszyngton.

Przystąpienie Zarządu Zieleni Miejskiej do tej organizacji pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników jednostki, a co za tym idzie jakości świadczonych usług w zakresie zieleni miejskiej. W dobie co raz szybciej postępujących zmian klimatycznych i wydawanych w tym zakresie dyrektyw unijnych, a także w świetle „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” i jej celów istotne jest docieranie do najnowszych rozwiązań w tym zakresie.

Uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez World Urban Parks daje gwarancję dostępu do najbardziej aktualnych rozwiązań w zakresie zarządzania i rozwoju terenów zieleni w mieście. Dodatkową korzyścią jaką daje członkostwo w organizacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Może to odbywać się poprzez spotkania przy okazji konferencji, spotkań technicznych czy innych formalnych aktywności, ale również na poziomie bardziej bezpośrednim dając możliwość znalezienia partnerów do projektów badawczych czy dając możliwość wymian pracowniczych.

Przynależność do organizacji ma również charakter prestiżowy. Przyznawane są doroczne nagrody za osiągnięcia w zakresie poprawy jakości życia w mieście poprzez rozwój terenów zielonych i parków.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie