Przedstawiciele Krakowa na Moskiewskim Forum Urbanistycznym

Od 16 do 20 lipca 2018 r., na zaproszenie władz Moskwy, przedstawiciele Krakowa brali udział w Moskiewskim Forum Urbanistycznym. W składzie delegacji znaleźli się Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Rafał Kulczycki.

Przedstawiciele Krakowa na Moskiewskim Forum Urbanistycznym
Fot. http://mosurbanforum.com/

Moskiewskie Forum Urbanistyczne odbywa się od 2011 roku. W ciągu lat konferencja zyskała status ważnej platformy dla omówienia możliwości i wyzwań, z którymi  stykają się współczesne duże aglomeracje miejskie. Hasło Forum w 2018 r. brzmiało „Metropolia przyszłości. Nowa przestrzeń dla życia”.

W ramach programu merytorycznego Forum zorganizowano szereg przedsięwzięć z udziałem prezydentów wielkich zagranicznych i rosyjskich miast, najważniejszych światowych ekspertów w dziedzinie urbanistyki i gospodarki, przedstawicieli organów władzy państwowej i biznesu. Dla przedstawicieli Krakowa, którzy po raz drugi zostali zaproszeni do udziału w tym przedsięwzięciu i była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania i rozwoju dużym obszarem metropolitalnym. W ramach Forum zaprezentowano także wystawę projektów rozwoju miejskiego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie