Światowe sympozjum DIOXIN 2018 po raz pierwszy w kraju Europy Środkowej i Wschodniej

Kraków jest miastem gospodarzem interdyscyplinarnej konferencji poświęconej silnie toksycznej dioksynie i związkom o tym samym mechanizmie działania biologicznego co dioksyna (substancje dioksynopodobne) oraz całej gamie różnych innych toksycznych substancji organicznych i metaloorganicznych zanieczyszczających środowisko przyrodnicze i żywność.

Światowe sympozjum DIOXIN 2018 po raz pierwszy w kraju Europy Środkowej i Wschodniej
Fot. DioXin 2018

Sympozjum zorganizowano w dniach 26-31 sierpnia w Centrum Kongresowym ICE. DIOXIN 2018 wyjątkowo połączył dwa wiodące w tej tematyce światowe zgromadzenia: 38th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants i 10th International PCB Workshop.

Ogólnym i długoterminowym celem odbywającego się corocznie sympozjum jest zgromadzenie światowych ekspertów i zapewnienie im otwartego interdyscyplinarnego forum, na którym można komunikować i omawiać wyniki z bieżących badań oraz najnowszych technologii i osiągnięć we wszystkich dziedzinach dotyczących toksycznych i trwałych substancji bromo-, chloro- i fluoroorganicznych zanieczyszczających środowisko przyrodnicze, żywność i ludzi.

Sympozjum to zapewnia również studentom i młodym badaczom z krajów uprzemysłowionych i rozwijających się wyjątkową okazję do interakcji z uznanymi badaczami i rówieśnikami w tym obszarze badawczym. Ostatnie 37 lat to okres dużego postępu w technologiach analitycznych i bioanalitycznych w zakresie identyfikacji, wykrywania i ilościowego oznaczania trwałych zanieczyszczeń bromo-, chloro- i fluoroorganicznych, lepszego zrozumienia procesów ich powstawania i niszczenia, losu i transportu w środowisku przyrodniczym, a także identyfikacji i charakterystyki nowych klas spośród tych grup związków wraz ze znacznym postępem w zrozumieniu ich biochemicznych i toksykologicznych mechanizmów działania oraz niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Wysokiej jakości program naukowy DIOXIN 2018 łączący zarówno tradycyjne tematy, jak i pojawiające się problemy, zapewnia wyjątkowe interdyscyplinarne forum i liczne możliwości dla delegatów z całego świata w celu bezpośredniej wymiany nowych pomysłów i ustalenia przyszłej międzynarodowej współpracy naukowej, aby odpowiednio przeciwdziałać rosnącemu globalnemu zanieczyszczeniu i niekorzystnym skutkom zdrowotnym. Sympozjum DIOXIN 2018 jest organizowane pod patronatem Prezydenta miasta Krakowa. Kolejne edycje sympozjum DIOXIN zaplanowane są w Kyoto w Japonii (2019), Nantes we Francji (2020) i Xi’an w Chinach (2021).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie