Rozmawiali o zanieczyszczeniu polami elektromagnetycznymi

W poniedziałek, 24 września, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, odbyło się „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przez Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne limity”. Konferencję otworzył Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Rozmawiali o zanieczyszczeniu polami elektromagnetycznymi
Fot. pixabay.com

"Jesteśmy mocno przywiązani do dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń mobilnych. Każdy z nas ma przynajmniej jeden telefon komórkowy czy nowoczesny smartfon. Telefonia mobilna ułatwia nam również życie dzięki wielu użytecznym aplikacjom. Z drugiej strony, każdy z nas używając urządzeń komunikacji bezprzewodowej w domu, w szkole, w miejscu pracy, czy w środkach komunikacji publicznej zwiększa poziomy sztucznych pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku naturalnym. Władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w zakresie działań zmierzających w kierunku zrównoważonego rozwoju cyfryzacji w Polsce. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach, na wniosek RMK, powstała mapa stacji bazowych telefonii komór­kowej. Zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, dzięki któremu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pomiarem akredytowanym może zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanie­czyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkań­com do indywidualnych i niezależnych, 24-godzinnych pomiarów. Obecnie z mieszkańcami Krakowa konsultowany jest „Program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”. Ponadto, do Strategii Rozwoju Krakowa 2030 wpisano w Obszarze IV „Jakość Życia” działanie pod nazwą „Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM)” - o tych, bardzo konkretnych, działaniach podejmowanych dla dobra mieszkańców naszego miasta opowiedział w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 

Za działania podejmowane w tym zakresie Prezydent wręczył radnej Marcie Patenie odznakę Honoris Gratia.

Rewolucja cyfrowa jest w przededniu wprowadzenia nowej generacji technologii – 5G. W celu przyspieszenia transmisji danych zaproponowano wykorzystanie częstotliwości, które nigdy wcześniej nie były używane w urzą­dzeniach konsumenckich i których wpływ nie został wcześniej zweryfikowany. Nieuchronnie spowoduje to również rozbudowę infrastruktury o nowe stacje bazowe oraz zwiększenie poziomów promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego nieznanego dotąd w przyrodzie. Z drugiej strony, dowody naukowe o negatywnym wpływie sztucznych pól elektromagnetycznych są coraz silniejsze.

Wychodząc naprzeciw kolejnym wyzwaniom jakie stanęły przed Miastem Kraków, na trzecią edycję konferencji zaproszono gości zagranicznych oraz krajowych. Wśród prelegentów zagranicznych, Włochy reprezentowała kierownik badań w Instytucie Ramazzini, pani dr Fiorella Belpoggi z wykładem „Rakotwórcze działanie stacji bazowych telefonii komórkowej? – najnowsze wyniki badań in vivo”.

EMF Forum in Krakow

Francuskie działania w zakresie ochrony użytkowników telefonów komórkowych zaprezentował pan Marc Arazi, lekarz, który przedstawi kulisy i globalne skutki afery „PhoneGate”. Ze strony polskiej innowacyjne, w skali świata, działania w zakresie minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego i ochrony użytkowników urządzeń mobilnych przed nadmiernym narażeniem na PEM, przedstawił pan Przemysław Kitowski, doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz kierownik działu badań i rozwoju w firmie Mudita. Referat pt. „Rola organów państwa w zakresie działań prewencyjnych i ochronnych przed nadmiernym narażeniem ludności na pola elektromagnetyczne” wygłosił Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie, Edward Lis. Pan dr. inż. Jacek Stępień z Akademii Górniczo Hutniczej  zaprezentował początki  budowy monitoringu pól elektromagnetycznych w Krakowie. Przedostatnie wystąpienie wygłosił szwedzki ekspert profesor renomowanego sztokholmskiego Karolinska Insitutet Olle Johansson. Na zakończenie wyniki pomiarów PEM z wykorzystaniem osobistych ekspozymetrów przedstawiła pani dr Barbara Gałdzińska-Calik z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa realizującego zadania miasta w tym zakresie.

Organizatorzy konferencji są przekonani, że forum stało się okazją do wymiany międzynarodowych opinii i doświadczeń oraz inspiracją do innowacyjnych działań usprawniających komunikację w XXI wieku, a zarazem poprawiających stan środowiska, w którym żyjemy.

Zobacz zdjęcia z Konferencji na OTOFoto Kronice Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY