Life Science Open Space 2018 już za nami!

Tegoroczna edycja Life Science Open Space - wydarzenia, którego celem jest promocja współpracy dla innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia – już za nami. Formuła LSOS umożliwia wszystkim uczestnikom czynny udział i zaangażowanie poprzez indywidualne spotkania w z innymi uczestnikami oraz zaprezentowanie siebie i swojej oferty w trwających równolegle trzech sesjach tematycznych, obejmujących: MedTech, Digital Health, Aktywne i zdrowe życie, Nanotechnologie, Badania nad rozwojem leków, Kosmetologia, Biogospodarka, Żywność, Zdrowy dom i biuro, Innowacyjny Szpital.

Life Science Open Space 2018 już za nami!
Fot. materiały organizatora

Co roku na LSOS promuje praktyczną współpracę pomiędzy innowatorami, przedsiębiorcami, naukowcami i użytkownikami nowych rozwiązań i technologii, proponując aż pięć różnych kategorii współpracy, z których każda ma inny charakter, ale wszystkie mają ten sam cel: poszukiewanie możliwości nawiązania kontaktów, aby zaspokoić praktyczne potrzeby – rozwiązać konkretne problemy. Te kategorie to Open Innovation, Demo/Premiera, Kariera, Wyzwanie oraz StartUp.  Z kategorią Demo/ Premiera wiąże się ponadto możliwość zobaczenia, dotknięcia, a czasem posmakowania nowych, innowacyjnych produktów na stoiskach demonstracyjnych.

Tegoroczna edycja LSOS18 przyniosła równo 100 prezentacji dotyczących 5-ciu różnych kategorii współpracy w 13 sesjach tematycznych, z których każda miała swojego lidera. Łącznie w imprezie wzięło udział 400 osób!

Jednak nie rekordowa ilość ma tutaj znaczenie. Na LSOS nie ma osób przypadkowych. Spotkać tutaj można osoby autentycznie nastawione na wspólne działanie - partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów i usług, a także pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia. Impreza ma szczególny charakter, podkreślany przez wszystkich zapytanych: nie ma zadęcia, barier i ograniczeń dla chcących coś zrobić w obszarze zdrowia i jakości życia. Panuje otwartość i gotowość do działania: 

„Nie muszę jeździć po całej Polsce, aby spotkać ludzi, z którymi mógłbym porozmawiać o możliwej współpracy w mojej dziedzinie, którą jest diagnostyka medyczna” – mówi jeden z uczestników – „tutaj są ci wszyscy, którzy na taką rozmowę są otwarci i przygotowani”.  

Wzorem lat ubiegłych przyznane zostały nagrody w 3 kategoriach:  

  • Za Najlepszą, Najbardziej Przekonywującą Prezentację uznano wystąpienie Tomasza Wilanowskiego z Instytutu Bilogii Eksperymentalnej im. Nęckiego w Warszawie pt. „Test genetyczny wykrywający zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry”. Nagroda ta została przyznana przez uczestników wydarzenia.
  • Nagrodę za Najlepszy Przykład Praktycznego Podejścia do Koncepcji Open Innovation otrzymał Vladyslav Hubar z Boost Biotech Poland za prezentację pt. „ BioHack – hackathon bioinformatyczny”. Nagroda ta została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.
  • Nagroda specjalna dla najlepszego StartUpu,ufundowana przez firmę Life Science Business Consulting, została przyznana podwójnie: dla firmy NanoThea S.A., zajmującej się nanocząstkami do celowanej brachyterapii nowotworu prostaty oraz firmy MedApp S.A., twórców projektu CarnaLife® – deep neural networks in holographic images in Mixed Reality for Interventional Cardiology & Electrophysiology and telemedicine”.

Na zakończenie – wisienka na torcie, czyli sesja INSPIRACJE’18.

Na #LSOS18 można znaleźć wiele inspiracji, ale wieczorna sesja zaplanowana jest wyłącznie z myślą, aby zainspirować historiami opowiedzianymi przez ludzi, którzy już odnieśli sukces lub wytrwale do niego dążą, stając się przykładem dla innych. Ludzi z pasją, wizją i celem działania, którzy kształtują rzeczywistość, w jakiej się odnajdują i wpływają na otoczenie, w którym odnajdujemy się później My. W tym roku usłyszeliśmy trzy piękne historie: o tym, jak mała firma z Krakowa staje się tematem prezentacji Prezesa firmy Microsoft, który stawia do dyspozycji firmy wszystkie swoje biura na świecie; o tym jak uparcie można dążyć do celu, jakim jest spreparowanie nerki świni, aby możliwe było opracowanie modelu komputerowego nerki ludzkiej, który to model potem ratuje życie; a także o tym, jak pasja tańca i wybór ścieżki życiowej w wieku sześciu lat, ułatwia realizowanie siebie i zarażanie innych przez resztę życia.     

Kolejna edycja Life Science Open Space już jesienią 2019 roku!

Abstrakty, prezentacje i inne dokumenty z imprezy są dostępne na portalu www.lifescienceopenspace.pl, na stronie Klastra www.lifescience.pl oraz na profilu Klastra na FB https://www.facebook.com/lifescience.krakow/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie