Komunikat archiwalny

Trwa nabór zgłoszeń do Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana!

Do 15 listopada 2018 r. można zgłaszać projekty kandydujące do Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana, która zostanie przyznana 8 maja 2019 r. w Innsbrucku.

Trwa nabór zgłoszeń do Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana!
Fot. materiały organizatora

Projekty należy zgłaszać przez stronę www.emperormaximilianprize.at w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. 

Europejska Nagroda Cesarza Maksymiliana została ustanowiona w 1997 r. i przyznawana była dotychczas rok rocznie przez Land Tyrol (Kraj Związkowy Austrii) i Miasto Innsbruck za wybitne osiągnięcia w dziedzinie europejskiej polityki regionalnej i lokalnej. Od roku 2019 na nowo zdefiniowana nagroda będzie przyznawana już tylko co dwa lata. Szczególnie wysoko oceniane będą projekty o charakterze międzypokoleniowym, które przyczyniają się do wzmocnienia europejskiej harmonii, integracji, spójności i pokojowego współżycia w Europie. Zgłoszone projekty musza mieć wymiar lokalny/regionalny i posiadać potencjał wdrożenia ich w innych społecznościach lokalnych.

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów na adres mailowy: kaisermaximilianpreis@innsbruck.gv.at

Zobacz ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie