„Zachować pamięć” 2019 – program dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie współpracują z młodzieżą z Niemiec w ramach projektu historycznego „Zachować pamięć” Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży od 2016 roku.

„Zachować pamięć” 2019 – program dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Fot. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej, któ­rej 80. rocznica wybuchu przypada w 2019 roku, często jest tematem polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz piąty oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

W 2019 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ponownie dofinansowuje polsko-niemieckie oraz trójstronne spotkania młodzieży. Mogą zostać dofinansowane zarówno szkolne, jak i pozaszkolne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 lutego.

Uczenie się z historii


Fundatorzy chcą umożliwić większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru, zachęcając jednocześnie do skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych. 

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów. 

Związek z teraźniejszością


Ważne jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Podczas projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesienia do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na takiego rodzaju problemy społeczne. W ten sposób promowany jest rozwój odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów. 

Składanie wniosku oraz dofinansowanie
 

Wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych. Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wsparcie finansowe projektów. Projekty, które w ocenie jury spełniają kryteria pro­gramu „Zachować pamięć”, otrzymają dotację w wy­sokości maksymalnych stawek ryczałtowych, wynika­jących z Wytycznych PNWM, do kosztów programu, podróży oraz pośredników językowych.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2019 roku, należy złożyć do 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria programu dotacji oraz wskazówki dotyczące składania wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej PNWM.

Źródło: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie