Rozmawiali o zrównoważonym rozwoju turystyki w Europie

Wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk – od 6 do 8 lutego w Pałacu Krzysztofory odbywała się konferencja „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe” podczas, której organizatorzy debatowali na temat wypracowania strategii i rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w Europie.

Rozmawiali o zrównoważonym rozwoju turystyki w Europie
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Tematem przewodnim konferencji był wpływ i konsekwencje braku zrównoważonego rozwoju, marketing miejsc w erze „overtourism”, rozwiązania w sektorze turystyki zapewniające zrównoważony rozwój. Wśród mówców znaleźli się m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Airbnb, CLIA Europe (Cruise Lines International Association), firm badawczych, uniwersytetów i branży.

W dwóch kolejnych dniach przedstawiciele europejskich narodowych organizacji turystyki, zrzeszonych w European Travel Commission, pracowali nad planem projektów badawczych na rok 2019 oraz kolejnymi etapami wdrożenia dokumentu Strategy Horizon 2022. Ponadto kontynuowany był temat zrównoważonego rozwoju w kontekście ruchu turystycznego z krajów pozaeuropejskich. Zaplanowane spotkania warsztatowe były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi krajami.

Organizatorem konferencji był European Travel Commission, a partnerami Miasto Kraków oraz European Cities Marketing. Gospodarzem wydarzenia połączonego z czwartym dorocznym posiedzeniem grup operacyjnych European Travel Commission była Polska Organizacja Turystyczna.

Przypominamy, że przemysł turystyczny należy do najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Dlatego powinien wziąć odpowiedzialność za zrównoważony wzrost, uwzględniający, w dłuższej perspektywie czasowej, właściwą równowagę między wzrostem gospodarczym, wpływem na środowisko, a oddziaływaniem na społeczności lokalne.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie