Polsko-ukraińska konferencja medyczna „Choroby serca i naczyń”

Prezentacja najnowszych wyników badań, stosowanych praktyk medycznych dotyczących rozpoznania, profilaktyki i leczenia zaburzeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych oraz naczyniowych były przedmiotem drugiej edycji polsko-ukraińskiej konferencji medycznej „Choroby serca i naczyń”, która odbyła się w Krakowie w piątek, 31 maja.

Polsko-ukraińska konferencja medyczna „Choroby serca i naczyń”
Fot. materiały prasowe

Konferencja skierowana jest do lekarzy, kadry medycznej, studentów wydziałów medycznych oraz wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni wyższych. Podczas konferencji krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zaprezentował specjalistom z Ukrainy aktualne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych oraz ich terapii, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w tej jednostce. Wymiana doświadczeń pozwala na lepszą integrację środowiska medycznego z Polski i Ukrainy, ważnym elementem będzie również zaprezentowanie polskiej medycznej myśli technologicznej.

Sesjom towarzyszyły dyskusje naukowe. Omawiane były również tematy związane z dotychczasową i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie.

W wydarzeniu wzięli udział znakomici polscy i ukraińscy specjaliści, a wśród tematów poszczególnych sesji znalazły się takie, jak: Przegląd innowacyjnych metod leczenia niedomykalności zastawki mitralnej; Kiedy i komu TAVI?; Protezowanie tętniaków obejmujących tętnice nerkowe – stentgrafy z kominowaniem (CHEVAR); Ostra zatorowość płucna – nowe możliwości leczenia; Przezskórne leczenie wrodzonych wad serca u młodocianych i dorosłych.

Konferencję otworzyli dr n. med. Anna Prokop-Staszecka – dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dr Gychk Mychailo Mychailovych – dyrektor Lwowskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego i dr Gryschuk Ostap Ivanovych – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankowsku oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec – dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.

W ramach programu odbyła się także wizyta w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, w którym prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY