Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny w Krakowie

W sobotę, 9 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny. Współorganizatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja” oraz Miasto Kraków przy współpracy naukowej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. W imieniu gospodarza miasta Jacka Majchrowskiego spotkanie otworzył Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdan Dąsal.

Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny w Krakowie
Fot. B. Świerzowski - UMK

Kongres był wydarzeniem wyjątkowym. To właśnie w Krakowie po raz pierwszy polscy oraz zagraniczni specjaliści w dziedzinie tyflopedagogiki jak również przedstawiciele zrzeszeń  i organizacji skupiających osoby niewidome i słabowidzące, mieli możliwość aby podyskutować w szerokim gronie na temat wyzwań oraz osiągnięć w zakresie nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku w aspekcie potrzeb edukacyjnych i zawodowych oraz wsparcia procesu rewalidacji. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników. Wśród zagranicznych panelistów znaleźli się przedstawiciele placówek dydaktycznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze słowackiej Lewoczy, niemieckiego Marburga oraz partnerskich miast Krakowa Budapesztu i Lwowa.
 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY