Goście z Chin z wizytą w DPS im. Helclów

25 listopada 2019 r. w Krakowie gościła delegacja urzędników zajmujących się sprawami społecznymi w stołecznym Pekinie.

Goście z Chin z wizytą w DPS im. Helclów
Fot. krakow.pl

Delegacja, na czele której stał Li Wanjun, Dyrektor Miejskiego Biura Spraw Społecznych odwiedziła krakowski Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów. W towarzystwie Dyrektor Ośrodka Józefy Grodeckiej goście zwiedzili zarówno oryginalną, liczącą już 130 lat część kompleksu, jak i jego najnowsze, kilkuletnie skrzydło. Wizyta była okazją do zobaczenia pomieszczeń pielęgniarskich, pokoi pensjonariuszy, a nawet kuchni.

Gościom z Chin towarzyszyła również pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej Anna Walkowicz-Okońska, która opowiedziała o realizowanych w Krakowie programach skierowanych do seniorów. Pani Pełnomocnik podkreślała rolę aktywizacji osób starszych i zachęcania do możliwie jak najdłuższej aktywności fizycznej. Zwracała również uwagę na projekty mające na celu angażowanie tej stale rosnącej części naszej społeczności w działalność wolontaryjną i uwrażliwianie młodzieży na problemy osób starszych.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i porównania sytuacji seniorów w Polsce i Chinach. Problemy okazały się być w dużej mierze zbieżne. Zarówno Kraków, jak i Pekin zmagają się z wyzwaniami, jakie stanowi starzejące się społeczeństwo. Oczywiście w Pekinie problemy te mają znacznie większą skalę. Szacuje się bowiem, że w związku z ogromem tej chińskiej metropolii każdego dnia przybywa w niej 500 seniorów. Narodowa Chińska Komisja ds. Starzenia się Społeczeństwa przewiduje, że już około 2033 r. ponad 60 lat będzie miało 400 mln Chińczyków, a w roku 2050 seniorzy będą stanowili ponad jedną trzecią chińskiego społeczeństwa.

Pragnąc sprostać wyzwaniu, jakim jest polityka senioralna miasta, pekińscy urzędnicy co roku odwiedzają inny zakątek świata, aby przyjrzeć się stosowanym tam rozwiązaniom. W tym roku zapoznają się z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce oraz w sąsiednich Niemczech.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Kinga Stoszek
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie