Budapeszt

Posiedzenie Rady Dyrektorów OWHC w Krakowie

Od 30 maja do 2 czerwca 2017 r. Kraków gościł Radę Dyrektorów Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC). 30 czerwca, w imieniu władz naszego miasta zagranicznych gości powitał na spotkaniu w Muzeum Podziemia Rynku Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Andrzej Kulig. Posiedzenia Dyrektorów OWHC odbyły się 31 maja i 1 czerwca w krakowskim magistracie.

Wizyta Ambasador Węgier

Nowy rozdział w relacjach krakowsko-węgierskich można uznać za otwarty: 24 maja 2017 r. pierwszą oficjalną wizytę w Krakowie złożyła Ambasador Węgier Orsolya Kovács.

SMART&GREEN. O zieleni miejskiej w międzynarodowym gronie

Skuteczne zarządzanie zielenią miejską jest ważnym zadaniem władz lokalnych, a zarazem obszarem aktywności obywateli. W celu wymiany doświadczeń w tym zakresie Prezydent Jacek Majchrowski zaprosił zagraniczne miasta partnerskie i organizacje do udziału w międzynarodowym seminarium „SMART&GREEN”. Wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 22-23 maja 2017 r.

Kraków pamięta o 60. rocznicy Rewolucji Węgierskiej

Wieczorem 23 października 2016 r. - w dniu węgierskiego święta narodowego - Kładka o. Bernatka i Kraków Tauron Arena rozbłysły barwami węgierskiej flagi. Podświetlenie krakowskich obiektów miało przypomnieć o doniosłych wydarzeniach węgierskiej historii, podkreślając jednocześnie więzy partnerstwa łączące Kraków oraz węgierskie miasta Budapeszt i Pecz.

„Mali Krakowiacy” na Festiwalu Nowego Chleba w Budapeszcie

Druga płowa sierpnia na Węgrzech to czas dożynek i święta węgierskiego patrona Św. Stefana. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli młodzi przedstawiciele Krakowa – członkowie dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Mali Krakowiacy”.

 

O krakowskim magistracie z węgierskimi studentami

W piątek, 29 kwietnia 2016 r., krakowski magistrat odwiedzili studenci z Univeristy of Public Service w Budapeszcie. Prezentacja na temat struktury organizacyjnej i funkcjonowania urzędu miasta, w której wzięli udział, wpisała się w szerszy program ich wizyty studyjnej w Krakowie poświęconej polskiemu systemowi ustrojowemu i rozwiązaniom konstytucyjnym w naszym kraju.

Prezydent Jacek Majchrowski z oficjalną wizytą na Węgrzech

Od 15 do 18 marca 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski przebywał z wizytą na Węgrzech. W jej programie znalazły się m.in. oficjalne spotkania z władzami naszych węgierskich miast partnerskich – Peczu i Budapesztu – zwiedzanie ważnych obiektów, robocze konsultacje i wizyta w Parlamencie Węgierskim.

Otwarcie biura Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego w Krakowie

4 grudnia 2015 r. w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej placówki funkcjonującej pod patronatem Węgierskiego Narodowego Biura Handlowego.

O sukcesach i planach polsko-węgierskiej współpracy w Krakowie

Inicjatywy na rzecz zacieśniania bilateralnych kontaktów Polski i Węgier należą do priorytetów działalności otwartego w ubiegłym roku Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie. Na ich brak z pewnością nie musimy narzekać! 23 października Prezydent Jacek Majchrowski wziął udział w obchodach Święta Narodowego Węgier, zaś 26 października spotkał się oficjalnie z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, dr Csabą Balogh.

Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej

Od 31 marca do 2 kwietnia w krakowskim magistracie odbył się Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dotyczących odnowy zabytków. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie