Vital Cities w Krakowie – sport uzdrawia miasto

4 kwietnia w magistracie podsumowano udział Krakowa w międzynarodowym projekcie Vital Cities, w ramach którego partnerzy z różnych miast europejskich tworzą platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach – wszystko po to, by opracować Lokalne Plany Działania, które zamienią zdegradowane mieszkalne obszary miast w łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. W Krakowie wzięto się za teren Zalewu Nowohuckiego oraz rzekę Dłubnię w Nowej Hucie.

Vital Cities w Krakowie – sport uzdrawia miasto
Fot. magiczny kraków

Vital Cities to projekt w ramach Programu URBACT III, dzięki któremu Kraków, jako jeden z partnerów projektu, uczestniczył w transeuropejskiej wymianie doświadczeń poświęconej kwestii zintegrowanego rozwoju i rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych. Głównym celem projektu jest aktywizacja sportowa mieszkańców, zwłaszcza w uboższych mieszkalnych obszarach miasta. Zgodnie z założeniami projektu przestrzeń publiczna powinna być planowana lub przeprojektowana tak, aby mieszkalne obszary miasta zamieniły się w łatwo dostępne miejsca do uprawiania sportu i rekreacji.

W projekcie, oprócz Krakowa, uczestniczyły: Loule (Portugalia) jako lider, Birmingham (Wielka Brytania), Burgas (Bułgaria), 13 Dzielnica Budapesztu (Węgry), Vestfold County (Norwegia), Rieti (Włochy), Usti nad Labem (Czechy), Liepaja (Łotwa) i Szybenik (Chorwacja).

Każde z miast partnerów projektu wytypowało jeden obszar wymagający rewitalizacji, który stał się przedmiotem działania projektu. Z uwagi na kumulację problemów o charakterze społecznym, przestrzennym i gospodarczym, a także ze względu na aspekt historyczny, projektem został objęty teren Zalewu Nowohuckiego oraz rzeka Dłubnia w Nowej Hucie. Partnerzy projektu utworzyli Lokalne Grupy URBACT, które opracowywały Lokalne Plany Działania dla wyznaczonego obszaru. Lokalny Plan Działania dla Zalewu Nowohuckiego oraz rzeki Dłubni zawiera opis i diagnozę aktualnej sytuacji, wizje i cele rozwoju, działania i projekty realizowane oraz planowane do realizacji, a także przedstawia podmioty uczestniczące w procesie rewitalizacji tego obszaru.

Realizacja projektu Vital Cities pozwoliła na spojrzenie z nowej perspektywy na kwestię aktywizacji mieszkańców, a tym samym na ich integrację. Dzięki wymianom studyjnym oraz konferencjom na szczeblu międzynarodowym przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa mogli przyjrzeć się różnemu podejściu do tego samego problemu, z którym wszyscy partnerzy się zmagali: niska aktywność nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale wśród wszystkich mieszkańców.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie