Wizyta Ambasadora Irlandii w Krakowie

Intensyfikacja polsko-irlandzkiej współpracy w dziedzinie handlu i inwestycje oraz przyszłoroczne obchody Dnia Św. Patryka były głównymi tematami kurtuazyjnego spotkania Prezydenta Jacka Majchrowskiego z Ambasadorem Irlandii w Polsce J.E. Gerardem Keownem w czwartek, 8 października 2015 r.

Wizyta Ambasadora Irlandii w Krakowie
Fot. Wiesław Majka

Chociaż Ambasador Gerard Keown wielokrotnie odwiedzał Kraków prywatnie (po raz pierwszy w 1990 r., jeszcze jako uczeń szkoły średniej), była to jego pierwsza oficjalna wizyta w naszym mieście od czasu rozpoczęcia w marcu 2015 r. misji dyplomatycznej w Polsce. Okazją do przyjazdu do królewskiego Krakowa była odbywająca się w dniach 8-9 października konferencja biznesowa zorganizowana przez Irlandzko-Polską Izbę Handlową i poświęcona perspektywom oraz strategiom inwestycyjnym irlandzkiego biznesu w Polsce, jak również Europie Środkowej. Działająca w Warszawie instytucja stosunkowo niedawno została przemianowana z Irlandzkiej Izby Handlowej na Polsko-Irlandzką Izbę Handlową, aby podkreślić bilateralny charakter relacji biznesowych łączących oba kraje oraz rolę polskich firm, lokujących swoją działalność w Irlandii.

To właśnie intensyfikacja – tradycyjnie dobrych – wzajemnych polsko-irlandzkich relacji gospodarczych jest priorytetem działalności Ambasadora Irlandii w Polsce. Podczas spotkania z Prezydentem Majchrowskim w magistracie J.E. Gerard Keown podkreślił, że potencjał gospodarczy Krakowa i Małopolski, podobnie jak doskonałe warunki geopolityczne i relacje transgraniczne krajów Europy Środowej, czynią ten region strategicznym z perspektywy irlandzkich interesów gospodarczych i powinny być w pełni wykorzystane. Ambasador pogratulował Prezydentowi Krakowa dynamicznych zmian, które zaszły w naszym mieście w ostatnich latach, spektakularnych inwestycji i nowoczesnych udogodnień dla mieszkańców. Prezydent Majchrowski podkreślił z kolei rolę funduszy unijnych dla rozwoju miasta.

Kolejną kwestią, którą Ambasador Keown poruszył podczas spotkania, była prośba o możliwość podświetlenia na kolor zielony jednej z ważnych krakowskich budowli w obchodzonym 17 marca Dniu Św. Patryka – patrona Irlandii. Podświetlanie znanych obiektów na całym świecie na kolor zielony jest częścią programu obchodów Święta Narodowego Irlandii. Od 2016 r. do tego programu przyłączy się Warszawa oraz – dzięki przychylności Prezydenta Majchrowskiego – Kraków. Na zielono podświetlone zostaną obiekty symbolizujące komunikację (międzyludzką, ale też – międzykulturową) i współpracę – kładka ojca Bernatka łącząca Kazimierz i Podgórze oraz (o ile do marca wdrożony zostanie odpowiedni proces technologiczny) nowa estakada łącząca ulice Lipską i Wielicką.

Kraków staje się coraz bardziej aktywnym centrum irlandzkiego handlu i inwestycji. Także kulturowe i edukacyjne więzi naszego miasta z Irlandią są silne. Chociaż w chwili obecnej Kraków nie ma formalnych kontaktów z Dublinem, w latach 2009-2012 miasta łączyło porozumienie o współpracy. Zarówno Dublin jak i Kraków są Miastami Literatury UNESCO. Uniwersytet Jagielloński oraz najstarszy Uniwersytet w Irlandii - Trinity College Dublin - mają podpisane porozumienie o współpracy.

Polska i Irlandia są solidnymi partnerami w ramach Unii Europejskiej. W Irlandii mieszka 150 tys. naszych rodaków. W tym roku irlandzki rząd sfinansował weekendowy festiwal Polska-Éire (Irlandia), aby uczcić pozytywny wkład Polaków w codzienne życie Irlandii. Tygodniowo odbywa się ponad 55 lotów pasażerskich pomiędzy polskimi i irlandzkimi lotniskami, wliczając 9 lotów na trasie Dublin – Kraków. Dwustronna wymiana handlowa rośnie w tempie 15-20% rocznie, a jej wartość w 2014 r. wyniosła 2,2 miliardy EURO.

Więcej o działalności Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej

Zobacz zdjęcia ze spotkania na OTO FOTOkronika Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie