Kraków bez barier. Studyjna wizyta gości ze Szwecji

W piątek, 12 września, krakowski magistrat odwiedzili członkowie szwedzkiego Stowarzyszenia FKBo (m.in. ze Sztokholmu, Lund, Helsingborgu) skupiającego urzędników zajmujących się problematyką likwidowania barier architektonicznych  i zagadnieniem dostępności miast dla osób niepełnosprawnych.

Kraków bez barier. Studyjna wizyta gości ze Szwecji
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Gości powitał Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania poruszono szereg tematów dotyczących m.in. prawnych i organizacyjnych aspektów pracy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz aktywnego włączania tych osób w życie miasta. Pełnomocnik Dąsal opowiedział  o sukcesach i „bolączkach" Krakowa w tym zakresie. W spotkaniu udział wzięła również Zofia Żelazny - założycielka i Prezes Stowarzyszenia Filantropów im. Brora Hanssona, która opowiedziała o działalności Stowarzyszenia.

W uzupełnieniu do odbytych w magistracie rozmów, goście ze Szwecji odwiedzili krakowskie miejsca będące przykładem właściwego podejścia do zagadnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych (tzw. architektura uniwersalna - Pawilon Wyspiańskiego, adaptacja kamienicy – Pasaż 13), jak również nowoczesne rozwiązania w budynkach historycznych objętych ścisłym nadzorem konserwatorskim (Galeria malarstwa polskiego XIX-XX w. w Sukiennicach, „Podziemia Rynku" MHK). Mieli także szansę podziwiać makiety zabytków tworzące szlak „Drogi królewskiej dla niepełnosprawnych" – projekt, za który Kraków trafił do grona ścisłych finalistów konkursu Access City 2012.

Od ośmiu lat, poprzez konkurs architektoniczny „Kraków bez barier", nasze miasto promuje budownictwo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.

W ramach projektu „Zintegrowany Transport Publiczny" miasto zakupiło 24 niskopodłogowe tramwaje Bombardier, które ułatwiają podróżowanie osobom starszym i niepełnosprawnym. Podświetlone poręcze tramwajów oraz zapowiedzi głosowe przystanków ułatwiają orientację osobom słabo widzącym. Sukcesywnie dostosowywane są wagony tramwajowe typu N8 (doposażenie w platformę), GT8S oraz EU8N (wyposażenie w człon niskopodłogowy i platformę). W 2013 roku zakupiono 29 nowoczesnych autobusów marki Solaris Urbino 12, które cechuje bogate wyposażenie, w tym nowoczesny system informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne wyświetlające trasę i głosowe zapowiadanie przystanków). Od marca wprowadzono do Obsługi 28 nowoczesnych autobusów z silnikiem Euro 6 - niskopodłogowych i wyposażonych w nowoczesny system informacji pasażerskiej, kolejne 8 autobusów typu Solaris wyjechało na trasy w sierpniu. W ramach projektu zrealizowano również montaż 203 tablic mówiących - dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych -  zapewniających pasażerom informację o rzeczywistym czasie przyjazdu tramwajów. Do końca 2014 roku ilość tablic wyniesie 269 sztuk. Na wszystkich papierowych rozkładach jazdy zostały umieszczone piktogramy wózka inwalidzkiego oznaczające obsługiwanie linii przez tabor niskopodłogowy.

Miasto opracowuje kolejne dokumenty strategiczne - Strategię Rozwoju Miasta i Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, które obowiązywać będą od 2015 roku.  Na każdym etapie dokonywana jest konsultacja celem zapewnienia stosownych zapisów uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, gwarantowanych w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie