Goście z Anzio w murach krakowskiego Magistratu

17 września 2014 r. Pałac Wielopolskich odwiedziła młodzież z Anzio oraz jej krakowscy koledzy z IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, reprezentowanego przez Dyrektor Annę Urbańską.

Goście z Anzio w murach krakowskiego Magistratu
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Był to jeden z punktów bogatego programu pobytu młodych Włochów w naszym mieście, realizowanego w ramach cyklicznej wymiany międzyszkolnej, odbywającej się od roku 2010. Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele grona pedagogicznego. Gości powitała Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny Marzena Paszkot.

Przedstawiciele grona pedagogicznego stwierdzili, że wymiana pozwala młodzieży nie tylko na poznanie kultury innego kraju, lecz także na zawarcie przyjaźni, które mogą się przerodzić nawet w długotrwałe relacje. Jako przykład podano powstanie w przeszłości głębszego uczucia wśród uczestników wymiany, które zostało sformalizowane poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

Włoscy profesorowie stwierdzili, że wymiana stwarza obopólne korzyści dla obu stron, przede wszystkim dla uczniów: dzięki takiemu projektowi mogą nie tylko odnaleźć w obcym kraju ślady swojej kultury, lecz także poznać jego tradycje kulinarne.

Goście stwierdzili, że część programu poświęcona odwiedzaniu miejsc stanowiących świadectwo naszej historii w przeszłości , m.in. polskiego cmentarza Monte Cassino we Włoszech (w Anzio podczas II Wojny Światowej rozpoczął się szlak bojowy aliantów, który prowadził na Monte Cassino) i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Polsce, ma szczególne znaczenie dla naszych narodów – pozwoli młodym turystom na poszerzenie pamięci o historii i zbudowanie lepszej przyszłości ich krajów.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie