Study Tours to Poland. Wizyta studentów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii w Krakowie

Krakowska Fundacja „Dobra Wola", będąca operatorem finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programu Study Tours to Poland gości grupę studentów w wieku 18-21 lat z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii.

Study Tours to Poland. Wizyta studentów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii w Krakowie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Wizyty pod hasłem „Poznaj Polskę" służą promocji naszego kraju i obejmują między innymi spotkania z liderami życia publicznego, środowiskami akademickimi, a ich celem jest poznanie funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i prezentację doświadczeń polskiej transformacji.
Ważną częścią programu była wizyta studyjna w Urzędzie Miasta Krakowa. 23 października 2014 r., w ramach której goście spotkali się z przedstawicielami Wydziału Organizacji i Nadzoru i Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Podczas spotkania młodzi ludzie poznali strukturę, zakres zadań i działalności urzędu, a także wysłuchali prezentacji na temat partycypacji społecznej i funkcjonujących w Krakowie machanizmówmechanizmów społecznych. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał się niedawno rozstrzygnięty budżet obywatelski.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie