Krakowski przepis na efektywną strategię rozwoju lokalnego. Mołdawska delegacja w magistracie

W dniach 29-30 października 2015 r. w Krakowie gościło 15 przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz administracji regionalnej Mołdawii. Goście uczestniczyli w studyjnym spotkaniu na temat strategii rozwoju i zarządzania miastem. Zwiedzili również Krakowskie Centrum Kongresowe ICE.

Krakowski przepis na efektywną strategię rozwoju lokalnego. Mołdawska delegacja w magistracie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Wizyta w Krakowie i Małopolsce została zaplanowana jako część szkolenia, organizowanego w dniach 25-31 października 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP w ramach projektu „Wsparcie administracji publicznej Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020". Projekt ten jest współfinansowany ze środków MSZ RP w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2015". Celem szkolenia było przekazanie jego mołdawskim uczestnikom polskich doświadczeń w zakresie zasad monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej oraz systemu planowania przestrzennego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W dniach 26-28 października goście z Mołdawii uczestniczyli w wykładach i warsztatach w MIiR w Warszawie. Z kolei w dniach 29-30 października delegacja przebywała w Krakowie, gdzie spotkała się z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego oraz lokalnego samorządu.

Podczas czwartkowego spotkania w krakowskim magistracie przedstawiciele Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa przedstawili mołdawskim gościom prezentacje z zakresu polityki metropolitarnej Krakowa, Systemu Informacji Geograficznej GIS (system informatyczny wspomagający zarządzanie miastem), Strategii Rozwoju Miasta Krakowa oraz krakowskich strategicznych projektów. Z kolei w piątek, 30 października, goście zwiedzali Krakowskie Centrum Kongresowe ICE - jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie