Jak segregować? Jak utylizować? Ukraińcy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu zarządzania odpadami w Krakowie

Ukraińscy parlamentarzyści i samorządowcy zapoznawali się w Krakowie z polskim doświadczeniem w zakresie gospodarki komunalnej. 25 listopada 2015 r. z przebywającą w naszym mieście w ramach wizyty studyjnej delegacją z Ukrainy spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Infrastruktury Tadeusz Trzmiel.

Jak segregować? Jak utylizować? Ukraińcy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu zarządzania odpadami w Krakowie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

20-osobowa delegacja z Ukrainy przebywa z wizytą studyjną w Polsce w dniach 22 28 listopada 2015 r. w ramach projektu „Polsko-Szwajcarskiego wsparcia samorządów lokalnych na Ukrainie", współfinansowanego przez DESPO (Szwajcarsko-Ukraiński projekt na rzecz wsparcia decentralizacji Ukrainy) i Fundację Solidarności Międzynarodowej ze środków Szwajcarskiej Agencji na rzecz Rozwoju i Współpracy oraz MSZ RP. Organizatorem wizyty studyjnej jest kijowski oddział Fundacji Solidarności Międzynarodowej - instytucji odpowiedzialnej z ramienia MSZ RP za projekty demokratyzacyjne za granicą.

W skład delegacji weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa Ukrainy, przedstawiciele Krajowej Komisji ds. Zarządzania Zasobami Energetycznymi i Komunalnymi, parlamentarzyści, przedstawiciele regionalnych i obwodowych administracji oraz eksperci. Pierwsze dni wizyty studyjnej delegacja spędziła w Warszawie. Podczas trzydniowego pobytu w Krakowie delegacja odwiedziła krakowski magistrat, a także Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, MPWiK oraz ekologiczną spalarnię odpadów na ul. Brożka.

Celem spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 25 listopada 2015 r. było zapoznanie się strony ukraińskiej z polskim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania odpadami stałymi, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanych w Krakowie długofalowych programów i projektów. Charakterystykę i potencjał naszego miasta przybliżył gościom Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury Tadeusz Trzmiel. Następnie Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Wacław Skubida przedstawił uczestnikom spotkania prezentację na temat obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej regulacji w zakresie gospodarki odpadami, a także naszej krakowskiej praktyki. W spotkaniu wzięli udział również Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o Marek Kabaciński oraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa Edward Porębski.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie