O krakowskim magistracie z węgierskimi studentami

W piątek, 29 kwietnia 2016 r., krakowski magistrat odwiedzili studenci z Univeristy of Public Service w Budapeszcie. Prezentacja na temat struktury organizacyjnej i funkcjonowania urzędu miasta, w której wzięli udział, wpisała się w szerszy program ich wizyty studyjnej w Krakowie poświęconej polskiemu systemowi ustrojowemu i rozwiązaniom konstytucyjnym w naszym kraju.

O krakowskim magistracie z węgierskimi studentami
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Węgierska grupa przebywała w Krakowie na zaproszenie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koło zajmuje się prowadzeniem zajęć i warsztatów z prawa konstytucyjnego dla studentów, organizacją wykładów otwartych, a także współpracą międzynarodową, czego przykładem jest wizyta kolegów z uniwersytetu w Budapeszcie.

W pierwszym dniu pobytu w Krakowie goście wzięli udział w seminarium poświęconym współczesnym problemom polskiego i węgierskiego prawa konstytucyjnego, takim jak: pozycja sądu konstytucyjnego, stosunek władzy publicznej do Unii Europejskiej, czy zagadnienie relacji organów państwowych do mediów. Uzupełnieniem programu naukowego było piesze zwiedzanie zabytków Krakowa oraz jednodniowa wizyta w Zakopanem.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie