Kraków wzorem dla Lwowa w dziedzinie gospodarki odpadami

Potwierdziła to kolejna robocza wizyta w naszym mieście lwowskiej delegacji na czele z Pierwszym Zastępcą Mera Lwowa Viktorem Pushkarevem. W środę, 12 października 2016 r., w Miejskim Przedsiębiorstwie ds. Oczyszczania odbyło się spotkanie lwowskiego zespołu zadaniowego ds. budowy nowego składowiska i sortowni odpadów z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem oraz kierownictwem MPO. Kolejna wizyta studyjna delegacji Lwowa w MPO odbędzie się 20 października.

Kraków wzorem dla Lwowa w dziedzinie gospodarki odpadami
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Lwów od lat zmaga się z problemem braku efektywnej gospodarki odpadami. Od maja bieżącego roku, gdy w wyniku licznych pożarów miasto zmuszone było zamknąć wysypisko śmieci w Dużych Grzybowicach, Lwów zmuszony jest wywozić śmieci na inne wysypiska dostępne na terenie regionu i kraju. Intensyfikacja problemu jest spodziewana w sezonie zimowym. Dlatego też Mer Lwowa Andrij Sadowyj powołał zespół zadaniowy mający na celu zapoznanie się z doświadczeniem zagranicznych miast w zakresie gospodarki odpadami oraz wdrożenie najlepszych praktyk we Lwowie. Ukraińskie miasto czeka całkowite zreformowanie podejścia do gospodarki odpadami, realizowane – jak liczy strona lwowska – przy wsparciu partnerów zagranicznych.

Ze względu na liczne podobieństwa między miastami, Lwów szczególnie liczy na doświadczenie Krakowa. Chociaż ukraińskie miasto nie ma możliwości sfinansowania budowy nowoczesnej ekospalarni na wzór Krakowa, jest zainteresowane innymi krakowskimi inwestycjami. Po licznych wizytach studyjnych, Lwów szczególnie docenia rozwiązania zastosowane na składowisku odpadów Barycz, np. zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownie czy instalacje do pozyskiwania gazu ziemnego. Wspomniane rozwiązania Lwów chciałby wykorzystać także u siebie. Właśnie wymianie informacji, doświadczeń oraz specyfikacji zasad współpracy miast poświęcone było kolejne spotkanie w Miejskim Przedsiębiorstwie ds. Oczyszczania.     

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie