O działalności biura MOWIS dla gości z Frankfurtu nad Menem

Miejski Związek Stowarzyszeń we Frankfurcie (Stadtverband der Vereinsringe Frankfurt) w ramach kontaktów z miastami partnerskimi zorganizował wyjazd swoich przedstawicieli do Krakowa.

O działalności biura MOWIS dla gości z Frankfurtu nad Menem
Fot. materiały prasowe / Kraków Otwarty na Świat

Organizacja skupia 35 Dzielnicowych Związków Stowarzyszeń, w których działa ok. 350 000 członków i stanowi wspólną klamrę dla stowarzyszeń w ich kontaktach z samorządem miasta, władzami nadrzędnymi oraz instytucjami.

Na prośbę organizatorów wizyty 5 września 2017 r. z gośćmi spotkał się dyrektor Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Mateusz Płoskonka. Przedstawił historię, zasady działania i zadania biura MOWIS. Goście z Frankfurtu dowiedzieli się także o funkcjonującej w naszym mieście Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, organu konsultacyjno-opiniodawczego Prezydenta Miasta Krakowa oraz Komisjach Dialogu Obywatelskiego.

Po wizycie w krakowskim magistracie goście odwiedzili najważniejsze obiektyw Krakowie i Kopalnię Soli w Wieliczce.

frankfurt

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie