Frankfurt i Kraków o pomocy społecznej

Od 12 do 15 września z wizytą w Krakowie przebywali przedstawiciele miasta Frankfurt pod przewodnictwem prof. dr Danieli Birkenfeld – Członkini Zarządu Miasta do Spraw Społecznych, Seniorów, Młodzieży i Kwestii Prawnych. Tematyka spotkań dotyczyła funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rozwoju wsparcia - w tym wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Frankfurt i Kraków o pomocy społecznej
Fot. Wiesław Majka

Podczas wizyty Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Daniela Birkenfeld – Członkini Zarządu Miasta do Spraw Społecznych, Seniorów, Młodzieży i Kwestii Prawnych podpisali aneks do umowy partnerskiej o współpracy ponadnarodowej w ramach działania 4.3 PO WER na rzecz realizacji projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”. Celem Projektu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin do prawidłowego wypełniania roli opiekuńczo–wychowawczej po urodzeniu dziecka.

Wizyta przedstawicieli Frankfurtu nad Menem w Krakowie była elementem prowadzonej przez miasta Kraków i Frankfurt współpracy w dziedzinie pomocy społecznej, której założenia ujęto w Porozumieniu pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Kraków i Miastem Frankfurt nad Menem zawartym 19 kwietnia 2001 r.

Głównym celem obu miast jest budowanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie pomocy społecznej oraz podwyższenia poziomu usług i działań instytucji pomocy społecznej. Od początku trwania współpracy przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych zaangażowanych w politykę społeczną obu miast spotykali się ponad 30 razy aby wymieniać się doświadczeniami, uczyć się od siebie i wprowadzać zmiany – na lepsze. We wspólnych konferencjach, spotkaniach, warsztatach, praktykach brali udział również pracownicy wyższych uczelni, studenci oraz seniorzy z obu miast partnerskich.

Współpraca między Krakowem i Frankfurtem nad Menem w zakresie pomocy społecznej stała się trwałym elementem wzajemnych kontaktów miast. W tym czasie nawiązany został konstruktywny dialog na temat struktury usług społecznych oraz zróżnicowanych form pomocy. Intensywna wymiana doświadczeń owocuje bieżącym doskonaleniem pracy krakowskiego systemu pomocy społecznej. Wspólne spotkania odbywają się naprzemiennie w odstępach rocznych we Frankfurcie nad Menem i w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie