Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Transportu Turcji

W piątek, 6 października Kraków odwiedziła delegacja urzędników Ministerstwa Transportu, Gospodarki Morskiej i Komunikacji Turcji na czele z Dyrektorem Generalnym Departamentu Współpracy Zagranicznej Ministerstwa Nedimem Yeşilem.

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Transportu Turcji
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Celem tej wizyty studyjnej było zapoznanie się z krakowskimi doświadczeniami w zakresie inwestycji, szczególnie  transportowych, zrealizowanych ze środków unijnych.

Gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, a prezentacje na temat już zrealizowanych oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych wygłosili Janusz Moskwa, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta oraz Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej Daniel Wrzoszczyk. 

Tureccy urzędnicy ministerialni byli po dużym wrażeniem rozmachu inwestycyjnego oraz potencjału naszego miasta i wyrazili chęć nawiązania kontaktu z odpowiednimi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi magistratu w celu dalszej wymiany doświadczeń w zakresie aplikowania o środki unijne i realizacji projektów współfinansowanych przez UE. 

Warto podkreślić, że jest to już kolejna w tym tygodniu wizyta partnerów zagranicznych, zainteresowanych naszymi doświadczeniami w zakresie takich inwestycji. A to potwierdza wyjątkową pozycję Krakowa jako nowoczesnej europejskiej metropolii i niekwestionowanego lidera absorpcji środków unijnych w Polsce.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie