Kijów uczy się w Krakowie nowoczesnego muzealnictwa

Od 4 do 6 grudnia w Krakowie przebywała aż ośmioosobowa delegacja miasta Kijowa, na czele z Wicemerem Miasta Oleksijem Reznikowem. Dyrektorzy wydziałów Kijowskiej Miejskiej Administracji, archeologowie, muzealnicy, radni i aktywiści z Kijowa zapoznawali się w Krakowie z naszą najbardziej spektakularną inwestycją muzealną, jaką są Podziemia Rynku MHK, ale także chcieli poznać krakowskie dobre praktyki w zakresie ochrony i promocji zabytków.

Kijów uczy się w Krakowie nowoczesnego muzealnictwa
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Odkrycie na Placu Pocztowym w Kijowie pozostałości średniowiecznej osady, poczynione w trakcie prac inwestycyjnych, postawiło przed stolicą Ukrainy zadanie zabezpieczenia tych pamiątek historycznych, jak również – ich prezentację mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kijów w postaci nowoczesnego, podziemnego muzeum. To właśnie dlatego Kijów szczególnie zainteresował się doświadczeniem Krakowa w zakresie realizacji podobnej inwestycji – oddziału MHK Podziemny Rynek. W trakcie kilkudniowej wizyty w Krakowie delegacja Kijowa chciała w maksymalny możliwy sposób zapoznać się ze wszystkimi aspektami organizacji krakowskiego muzeum: szczegółami procesu inwestycyjnego, sposobami pozyskiwania finansowania, organizacją narracji w muzeum, sposobami konserwacji świadków historii, nowoczesnymi środkami przekazu i techniką wykorzystywaną w muzeum. We współpracy z MHK krakowski magistrat zorganizował dla gości z Kijowa specjalne zwiedzanie ekspozycji Podziemia Rynku, które uzupełniało merytoryczne spotkanie z ekspertami z muzeum oraz Urzędu Miasta.

W trakcie swojego pobytu w Krakowie delegacja odbyła również oficjalne spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Andrzejem Kuligiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Elżbietą Koterbą oraz Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem. Spotkanie w MHK uzupełniło robocze spotkanie z przedstawicielami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków poświęcone tematyce Parku Kulturowego i finansowaniu prac renowatorskich w Krakowie.

Na zakończenie wizyty w Krakowie Wicemer Oleksij Reznikov wystąpił przed krakowskimi radnymi podczas inauguracji sesji Rady Miasta Krakowa. Delegacja miała również okazję zwiedzić najważniejsze zabytki i ciekawostki turystyczne naszego miasta, jak Zamek Królewski na Wawelu czy Muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera.     

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie