Krakowski zrównoważony transport wzorem dla Ukrainy

Zaawansowanie Krakowa w zakresie organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zostało docenione przez Europejski Sekretariat tej kampanii, który polecił zarówno Polskę, jak i nasze miasto do odwiedzenia koordynatorom projektu z różnych krajów. 29 maja 2018 r., w ramach wizyty studyjnej, Kraków odwiedziła Lesya Loyko, koordynator kampanii ETZT z Ukrainy.

Krakowski zrównoważony transport wzorem dla Ukrainy
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Wizyty studyjne zainteresowanych krajowych koordynatorów ETZT w miastach wdrażających modelowe rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu organizowane są przez Europejski Sekretariat Kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w ramach współpracy twinningowej.

28 maja br. Pani Lesya Loyko z Ukrainy wzięła udział w regionalnym dniu informacyjnym w Łodzi, a następnego dnia wraz Marią Perkuszewską - Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy odwiedziła Kraków i Bochnię, stanowiące przykłady dwóch wzorcowych kampanii ETZT w większym i mniejszym mieście.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprezentował gościom z Ukrainy długoletnią tradycję organizacji kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu, dzieląc się dobrymi praktykami oraz przedstawiając proekologiczną politykę transportową miasta. Na zakończenie wizyty Panie miały szansę osobiście odwiedzić najnowszy Parking P+R w Krakowie Bieżanowie - jako przykład najbardziej komfortowego oraz przyjaznego użytkownikom punktu przesiadkowego z samochodu do transportu publicznego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie