Współpraca szkół specjalnych Krakowa i Lipska

W 2014 roku szkoła specjalna Schloss Schönefeld w Lipsku nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie i ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. W ramach współpracy szkoły organizują wymiany nauczycieli, podczas których poznają stosowane metody pracy i dzielą się doświadczeniem. Ostatnia wymiana odbyła się w dniach 10 do 12 maja 2018 r. kiedy to grupa nauczycieli lipskiej szkoły przebywała w Krakowie z drugą wizytą studyjną. Oto relacja z wizyty, nadesłana przez pana Rafała Ryszkę –nauczyciela pracującego w szkole w Lipsku.

Współpraca szkół specjalnych Krakowa i Lipska
Fot. Rafał Ryszka

„Korzystając z kilkudniowej, szkolnej przerwy świątecznej w Saksonii 13-osobowa delegacja nauczycieli z partnerskiego Lipska odwiedziła Kraków. Robocza wizyta pedagogów ze szkoły specjalnej Schloss Schönefeld była kontynuacją zawiązanej w roku 2016 współpracy z krakowskim Zespołem Szkół Specjalnych nr 11. Obie szkoły czerpią ze wzajemnych fachowych doświadczeń i pozytywnej energii w pracy z niepełnosprawnymi uczniami i ich rodzicami.

Krakowska szkoła jest jedną z realizujących w Polsce metody Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC). Dzięki tej metodzie uczniowie, którzy mają trudności w komunikowaniu się za pośrednictwem języka/słowa, otrzymują alternatywne środki i formy komunikacji werbalnej takie jak gesty i postawy, zeszyty (czy książki) do komunikacji zawierające piktogramy i odpowiednie symbole. Używa się też nowoczesnych elektronicznych urządzeń o zaawansowanej technologii. Dzięki tym środkom uczniowie i ich „partnerzy w komunikacji” (nauczyciele, koledzy z klasy, rodzice itp.) mogą nawiązać kontakt z taką osobą. Podobne metody komunikacji stosują również niemieccy nauczyciele wychodząc z założenia, że komunikacja to fundamentalny i pozytywny aspekt życia.

Rafał Ryszka
Rafał Ryszka

W lipskiej szkole uczy się ponad 70 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej oraz intelektualnej i podobnie jak w partnerskim ZSS 11 duży nacisk kładzie się na metody komunikacji z uczniami. Podobny profil niepełnosprawności uczniów ułatwia przełożenie obserwowanych rozwiązań, zajęć i projektów na własne realia i szkolną codzienność. Poprzez wzajemne spotkania, dyskusje i prezentacje łatwiej zrozumieć specyfikę pracy nauczyciela specjalnego w poszczególnych krajach. Szybciej i intensywniej też można nawiązać bliższe, koleżeńskie relacje - pomimo różnic językowych, kulturowych czy systemowych rozwiązań.

Inspiracją dla lipskich nauczycieli jest aktywność krakowskiej szkoły w obszarze sportowym, teatralnym, współpracy w rodzicami czy też na polu międzynarodowym. Niemieccy nauczyciele wzięli udział w próbie przedstawienia teatralnego uczniów, które będzie w czerwcu prezentowane szerszej publiczności. Pedagodzy z Lipska wzięli też udział w hospitacjach w kilku klasach szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespole rewalidacyjno-wychowawczym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Z zainteresowaniem wysłuchali też prezentacji na temat realizowanych w szkole przez fundację „Szkoła bez barier” projektów dla rodziców „Ojcowie dzieciom” oraz „Mamo odpocznij”. Zaangażowanie, kreatywność i skuteczność krakowskich pedagogów zrobiła duże wrażenie na niemieckiej grupie.

Rafał Ryszka
Rafał Ryszka

W sobotę nauczyciele z Lipska zwiedzili Stare Miasto wraz z głównymi zabytkami Krakowa. Niepowtarzalny klimat krakowskiego Rynku oglądanego z perspektywy melexu, pieszego spaceru czy ogródkowej przerwy w jednej z okolicznych restauracji na pewno na długo zostanie w pamięci.

Tak niemieccy jak i polscy nauczyciele są przekonani, że wzajemna wymiana doświadczeń przynosi wiele nowych i twórczych impulsów, pomysłów i motywacji dla pracy w obu szkołach.

Do zobaczenia niebawem w Lipsku, mieście muzyki i targów – partnerskim mieście Krakowa!”

 

Pokaż metkę
Autor: Rafał Ryszka
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie