Narody i stereotypy 25 lat później

Dyskusje na temat stereotypów – narodowych, etnicznych, religijnych, ksenofobii, międzykulturowego dialogu i tożsamości, w obliczu globalizacji, migracji, zanikania granic, ale też pojawiania się nowych barier – to tematy poruszane podczas międzynarodowej konferencji „Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty", która odbyła się w dniach 4-6 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Narody i stereotypy 25 lat później
Fot. M. Ramus, MCK

Trzy dni obrad wypełniły cztery otwarte dla publiczności debaty, czternaście sesji tematycznych, 82 prelegentów z 18 krajów. Data nie została wybrana przypadkowo. Minęło dwadzieścia pięć lat od momentu transformacji systemowej, ale także dziesięć od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konferencję zainaugurował Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Interdyscyplinarną konferencję otworzył wykład „Stereotypy i tożsamości w XXI w.", który wygłosili wybitni profesorowie: historii – prof. Hans Henning Hahn i socjologii – prof. Ireneusz Krzemiński. W programie konferencji znalazły się również debaty „Dwadzieścia lat po. O sobie i 'naszych' innych"; „Wiatr ze Wschodu, wiatr na Wschód"; „Czy wszyscy mieszkamy nad Morzem Śródziemnym?". Konferencję zamknie debata „Narody i stereotypy 2014–2034".

W ostatnim dniu konferencji miała miejsce debata z udziałem czołowych polskich pisarzy i publicystów. O wielokulturowości, zaangażowaniu w walkę z podziałami, dialogu międzykulturowym i tym, co rodzi się ze spotkania z innym, w ramach spotkania „Literatura bez granic" dyskutowali: Joanna Bator, Olga Tokarczuk, Ziemowit Szczerek i Adam Szostkiewicz. Partnerem konferencji i współorganizatorem spotkania było Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie