Międzynarodowe konferencje w Krakowie

Narody i stereotypy 25 lat później

Dyskusje na temat stereotypów – narodowych, etnicznych, religijnych, ksenofobii, międzykulturowego dialogu i tożsamości, w obliczu globalizacji, migracji, zanikania granic, ale też pojawiania się nowych barier – to tematy poruszane podczas międzynarodowej konferencji „Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty", która odbyła się w dniach 4-6 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Europejscy prawnicy w krakowskim magistracie

5 czerwca 2014 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z uczestnikami konferencji „Pracodawca i pracownik w Unii Europejskiej. Wyzwania i szanse. Profesjonalizm i sukces prawnika w nowoczesnym świecie".

Praca dziś i jutro, szanse i zagrożenia

Ministrowie, ambasadorowie i goście z sześciu krajów reprezentujących trzy kontynenty wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje". Konferencja odbędzie się od 29 do 30 maja. Organizatorem jest Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z International Society for Knowledge Organization (ISKO) organizuje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 19-22 maja 2014 roku międzynarodową konferencję poświęconą organizacji wiedzy w różnych krajach, dyscyplinach i dziedzinach działalności praktycznej.

W Krakowie upamiętniono ofiary blokady Leningradu

Z inicjatywy Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, przy wsparciu fundacji „Russkij Mir" (Русский мир) 28 stycznia 2014 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Nikt nie jest zapomniany – nic nie jest zapomniane".

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie