Międzynarodowe konferencje w Krakowie

Praca dziś i jutro, szanse i zagrożenia

Ministrowie, ambasadorowie i goście z sześciu krajów reprezentujących trzy kontynenty wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje". Konferencja odbędzie się od 29 do 30 maja. Organizatorem jest Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z International Society for Knowledge Organization (ISKO) organizuje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 19-22 maja 2014 roku międzynarodową konferencję poświęconą organizacji wiedzy w różnych krajach, dyscyplinach i dziedzinach działalności praktycznej.

W Krakowie upamiętniono ofiary blokady Leningradu

Z inicjatywy Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, przy wsparciu fundacji „Russkij Mir" (Русский мир) 28 stycznia 2014 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Nikt nie jest zapomniany – nic nie jest zapomniane".

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie