Komunikat archiwalny

Dialog międzykulturowy, edukacja, biznes. Konferencja CEE

Instytut Konfucjusza w Krakowie zorganizował konferencję naukową poświęconą wielopłaszczyznowym relacjom między Europą Środkowo-Wschodnią i Chinami. Konferencja “Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education and Business”odbyła się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 22-24 września 2015 r.

Dialog międzykulturowy, edukacja, biznes. Konferencja CEE
Fot. Uniwersytet Jagielloński

Pierwsza konferencja poświęcona wspomnianej tematyce odbyła się na Uniwersytecie w Ljubljanie w 2013 roku. Druga edycja wydarzenia naukowego została zainaugurowana we wtorek, 22 września w Auli Collegium Novum wykładem prof. Shen Weia poświęconym relacjom między Unią Europejską a Chinami. 23 i 24 września - uczeni z wielu krajów europejskich oraz z Chin debatowali na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i edukacyjnych, zachodzących na linii Europa-Chiny. Konferencję zakończył wykład prof. Bogdana Góralczyka, poświęcony modelom rozwojowym Chin.

Przemiany ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne w ciągu ostatnich lat spowodowały daleko idące zmiany zarówno społeczeństwa w Chinach, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Zmiany te przyczyniły się do powstania takich problemów jak np. nierówności społeczne, starzejąca się populacja, korupcja, wyzwania związane ze środowiskiem naturalnym i tak dalej. Celem konferencji było budowanie możliwości interdyscyplinarnego dialogu akademickiego oraz promowanie wiedzy dotyczącej przeobrażeń zachodzących w Chinach i Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie konferencji wystąpili prelegenci z niemal wszystkich krajów Europy Centralnej oraz goście z czołowych ośrodków akademickich w Chinach. Celem organizatorów wydarzenia było porównanie i połączenie zróżnicowanych doświadczeń dotyczących Chin i Europy, a także różnorodnych metod badawczych, które pomogą przeanalizować podobieństwa między tymi dwoma regionami. Pomimo dystansu geograficznego i oczywistych różnic kulturowych, które dzielą Europę i Chiny, dużo je łączy i mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć, co tworzy możliwość interdyscyplinarnych badań porównawczych.

Organizcję konferencji wsparły również: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Lublański; Instytut Studiów Europejskich, the Chinese Academy of Social Sciences; Shanghai University of International Business & Economics; the Alliance of Chinese and European Business Schools (ACE, think-tank Poland-Asia Research Centre (CSPA).

Więcej Informacji na: www.china-cee.confer.uj.edu.pl

Zobacz PROGRAM KONFERECJI

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie