Do Lubeki lądem i wodą. Kraków na 34. Międzynarodowych Dniach Hanzy

Gospodarzem tegorocznego Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy, który odbył się w dniach 22-25 maja 2014 r., była Lubeka zwana „Królową Hanzy". W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 122 miast hanzeatyckich z 16 krajów Europy – w tym również Kraków. Splendoru zorganizowanej z wielkim rozmachem uroczystości otwarcia 34. Międzynarodowych Dni Hanzy dodała obecność Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka.

Do Lubeki lądem i wodą.  Kraków na 34. Międzynarodowych Dniach Hanzy
Fot. Grażyna Siedlar

W Lubece, pośród ogromu wydarzeń odbywających się podczas Dni Hanzy w ramach programu oficjalnego, workshopów i licznych imprez towarzyszących, odbyło się doroczne Walne Posiedzenie Delegatów Związku Hanzeatyckiego (przy jednogłośnym poparciu wszystkich delegatów do Związku przystąpił Malbork), Forum Gospodarcze oraz prezentacja projektu HANSEartWorks.

Ponadto w  Lubeceświętowano 10-lecie projektu YouthHanse. Nasze miasto w szeregach Młodej Hanzy reprezentowali: Joanna Strojek, Olaf Miller i Rafał Kopczyk. Także wspólna żeglarska wyprawa młodzieży z 13-tu polskich miast hanzeatyckich flagową  jednostką Miasta Gdańska, jachtem Generał Zaruski, który popłynąłz Gdańska do Lubeki, była wyjątkowym wydarzeniem. Kraków zgłosił do rejsu swojego kandydata - Szymona Marcinkowskego, który w Lubece wzmocnił formację Młodej Hanzy z Krakowa dołączając do  programu przygotowanego dla młodzieży z 16 krajów Europy. Załoga gdańskiego jachtu była swoistą polską reprezentacją, a wspólny rejs zapoczątkuje z pewnością szerszą współpracę młodzieży z  całego Związku Hanzy i przyczyni się do realizacji wspólnych projektów o tematyce morskiej.

Mniej oficjalnym akcentem zjazdu w Lubece był tradycyjny Jarmark Hanzeatycki, na którym stoisko Krakowa cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Miasto Kraków zaprosił do udziału w prezentacji rysownika Ignacego Czwartosa. Wykonywał na stoisku rysunki z motywami krakowskimi i zaprezentował występy „Lajkonika" – „postaci" najczęściej fotografowanej i skupiających na sobie kamery wszystkich obecnych na Dniach Hanzy ekip telewizyjnych. Lajkonik nie tylko przyciągał uczestników Jarmarku do stoiska krakowskiego, promował miasto rozdając ulotki, ubarwiał całą uroczystość,  ale był także największą atrakcją uroczystego przemarszu wszystkich uczestników z 122 miast ulicami Lubeki w ramach ceremonii zakończenia Dni Hanzy.

Udział w Zjazdach Miast Hanzeatyckich  stwarza wyjątkową możliwość promocji na arenie międzynarodowej, a także daje okazję nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów zrzeszonych w Związku Hanzeatyckim oraz pomiędzy artystami i młodzieżą z różnych krajów. Istotnym elementem w rozwoju współpracy Krakowa ze Związkiem Hanzy jest kontynuacja współpracy w ramach projektu Młodej Hanzy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie