W Krakowie o elitach politycznych

Historycy z Polski, Niemiec i Czech wzięli udział w konferencji naukowej pn. „Kraków – Norymberga – Praga. Elity w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność", która odbyła się w Krakowie w dniach 16-17 października 2014 r. Otwarcia konferencji dokonał Prezydent Jacek Majchrowski, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

W Krakowie o elitach politycznych
Fot. Wiesław Majka

Organizatorami konferencji, wspieranej także przez Urząd Miasta Krakowa, był Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Archiwum Miasta Pragi oraz Archiwum Miasta Norymbergi. Tematyka wydarzenia koncentrowała się na analizie intelektualnych, kościelnych i gospodarczych elit władzy poszczególnych miast w aspekcie porównawczym.

Badania nad elitami miast mają długą tradycję w historiografii europejskiej. To dzięki elitom społeczeństwo przestaje być anonimowe. Procesy dziejowe widziane przez pryzmat losów poszczególnych osób i rodzin stają się bardziej zrozumiałe. W referatach naukowców została podjęta kwestia pochodzenia, przynależności narodowej, a także mobilności i mentalności górnej warstwy mieszczaństwa. Kraków, Norymberga i Praga utrzymywały ścisłe kontakty na wielu polach, a ich elity były ze sobą powiązane (również rodzinnie). W kontekście porównawczym zostały przedstawione drogi awansu do elity władzy, czynniki ułatwiające wejście do elity i utrzymanie się w niej następnych pokoleń. Historycy zwrócili uwagę na ekskluzywizm społeczny, oligarchizację elity władzy, jej tożsamość narodową, procesy akulturacji i asymilacji przybyszy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie