Międzynarodowy projekt edukacyjny OWHC dla szkół średnich – Kraków 2018 w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego

Projekt edukacyjny dla szkół średnich miast Sekretariatu Regionalnego Europy Środkowej i Wschodniej OWHC  jest współfinansowany przez Sekretariat Regionalny Miast Europy Środkowo-Wschodniej OWHC oraz Miasto Kraków.

Międzynarodowy projekt edukacyjny OWHC dla szkół średnich – Kraków 2018 w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Tytuł: Międzynarodowy projekt edukacyjny miast Sekretariatu Europy Środkowo-Wschodniej OWHC:  aktualne wyzwania a zaangażowanie młodzieży w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego.

 • Uczestnicy: szkoły średnie Krakowa, Wiednia, Rygi, Bańskiej Szczawnicy i Budapesztu
 • Program w roku szkolnym 2017/2018
 • 4-dniowe międzynarodowe warsztaty edukacyjne w Krakowie
 • Możliwość kontynuacji projektu w kolejnych latach

Uczestnicy:

20 uczniów ze 5 szkół: XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Krakowie, Gimnazjum im. Lajosa Kossutha w Budapeszcie,  Gimnazjum Andreja Kmeťa w Bańskiej Szczawnicy, Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze oraz Wyższej Szkoły Technicznej im. Camillo Sitte w Wiedniu wraz z nauczycielami i koordynatorami z urzędów miast.

Partnerzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Organizator: Kancelaria Prezydenta – Biuro Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa

Cele projektu:
- popularyzacja światowego dziedzictwa, OWHC, wymiana dobrych praktyk, w zakresie ochrony i promocji/zarządzania dziedzictwem
- kontynuacja efektów i doświadczeń programów edukacyjnych z poprzednich lat – testowanie nowych metod narzędzi edukacyjnych
- rozwój nowych metod współpracy pomiędzy szkołami z miast OWHC
- zwiedzanie miejsc światowego dziedzictwa w miastach europejskich
- nawiązanie kontaktów pomiędzy krakowskimi instytucjami edukacyjnymi a OWHC oraz pomiędzy szkołami i instytucjami     
- realizacja w programie edukacyjnym wypracowanym przez różne miasta światowego dziedzictwa
- poznanie oczekiwań i wyobrażeń młodzieży na temat ochrony dziedzictwa, współpracy międzynarodowej
- zorganizowanie wystawy fotograficznej lub pokazu filmów podsumowujących projekt –efektem projektu jest m.in. konkretny produkt
- poznanie Polski i krajów uczestników projektu
- rozwijanie sieci przyszłej współpracy na poziomie regionalnym i międzynarodowym
- próba stworzenia modelowego wzorca współpracy szkół
- realizacja celów Programu Edukacyjnego UNESCO dla Młodzieży oraz Młodzieżowego Projektu Szkolnego OWHC, czyli: 

 • zachęcanie młodych do zaangażowania się w sprawy ochrony dziedzictwa na poziomie lokalnym i globalnym
 • promowanie i budowanie świadomości znaczenia ochrony dziedzictwa materialnego poprzez Konwencję UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa oraz OWHC
 • rozwijanie nowych, skutecznych narzędzi, tworzenie materiałów edukacyjnych oraz budowanie zainteresowania.

Harmonogram projektu:

 • 2017 – zgłoszenia miast do udziału w projekcie oraz wybór szkół w miastach. W Krakowie zaproszenie do udziału w projekcie zostało ogłoszone na portalu edukacyjnym w grudniu 2017 r. O wyborze szkoły decydowała kolejność zgłoszeń.
 • styczeń–luty 2018 r. – oficjalne potwierdzenie organizacji projektu przez Prezydenta Krakowa, spotkanie robocze w Krakowie z udziałem przedstawicieli miast, nauczycieli i ekspertów z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: ustalenie harmonogramu i programu.
 • luty – kwiecień 2018 r. przygotowanie programu, projekt logo projektu.
 • maj 2018 r. – wybór logo (głosowanie)
 • 31 maja – 4 czerwca 2018 r. - realizacja projektu – seminarium w Krakowie

Zarys programu:

Dzień 1
Przyjazdy, zapoznanie się, omówienie programu, kolacja

Dzień 2
Spotkanie w XV Liceum Ogólnokształcącym: prezentacje miast, nauka tańców regionalnych
Zwiedzanie Nowej Huty
Wizyta w Muzeum Rynek Podziemny
Wieczór w Jamie Michalika

Dzień 3
Warsztaty w Międzynarodowym Centrum Kultury
Gra miejska – odkrywanie Starego Miasta: Wzgórze Wawelskie; Teatr J. Słowackiego;
Collegium Maius; Wieża Ratuszowa; Sukiennice; Barbakan i Brama Floriańska

Dzień 4
Spacer po getcie, wizyta Aptece Pod Orłem i Fabryce Schindlera
Zwiedzanie Kazimierza – spotkanie z kulturą żydowską w Krakowie

Dzień 5
Wizyta w Urzędzie Miasta Krakowa – spotkanie z przedstawicielem miasta
Prezentacja filmu nakręconego w czasie realizacji projektu
Pamiątkowe zdjęcie
Podsumowanie
Wyjazd

Film z realizacji projektu w Krakowie zrealizowany przez uczennice XVI Liceum Ogólnokształcącego można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/133482480045735/videos/1848756478518318/

Kraków grupowe

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY