Miasta światowego dziedzictwa jako lustro historii

Projekt „Miasta światowego dziedzictwa jako lustro historii” to międzynarodowe seminarium edukacyjne nt. światowego dziedzictwa przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (do 13 lat), zorganizowane przez Bańską Szczawnicę w ramach Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. W projekcie wzięli udział uczniowie szkół z Bańskiej Szczawnicy, Budapesztu, Krakowa i Kutnej Hory. Początkowo planowany był udział Czeskiego Krumlowa, ale ostatecznie czeska szkoła zrezygnowała z uczestnictwa.

Miasta światowego dziedzictwa jako lustro historii
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Organizator projektu: miasto Bańska Szczawnica – otrzymała dofinansowanie z OWHC na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i programu. Koszty transportu do Bańskiej Szczawnicy i powrotnego opłaciło Miasto Kraków. Seminarium odbyło się w dniach 13-17 maja 2018 r. W programie: zwiedzanie miejsc światowego dziedzictwa, prezentacja własnego miasta, gry edukacyjne etc.

Uczestnicy: 4 uczniów i 1 nauczyciel z każdej szkoły; 1 koordynator z każdego miasta; 2 ekspertów; koordynator Sekretariatu Regionalnego Miast Światowego Dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej  OWHC – razem 27 osób.

Kraków reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109.

Od uczestników projektu  (uczniów) wymagana była podstawowa komunikatywna znajomość jęz. angielskiego. Pomocą językową w zakresie trudniejszych tematów służyli nauczyciele.

Szacunkowy koszt projektu: 7100 CAD

Cele projektu: zgodne z celami programu edukacji młodzieży UNESCO i młodzieżowych projektów edukacyjnych OWHC:

• zachęcenie młodych ludzi do angażowania się w zachowanie dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i globalnym;

• kształtowanie świadomości młodych w zakresie znaczenia ochrony dziedzictwa architektonicznego i kulturowego;

• opracowanie nowych i skutecznych narzędzi edukacyjnych, metod i materiałów;
• poszerzenie wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa miast uczestniczących w projekcie i zbudowanie więzi między uczestnikami w celu rozumienia i szanowania różnych kultur;
• pomoc w tworzeniu sieci przyszłej współpracy na poziomie regionalnym i międzynarodowym;

Harmonogram projektu:

luty 2017: wybór szkół (poprzez ogłoszenie na Portalu Edukacyjnym)
luty 2017: przeniesienie projektu na rok 2018 przez organizatora
styczeń 2018 – podpisanie listu intencyjnego o udziale w projekcie przez Prezydenta Krakowa i innych miast uczestniczących
luty 2018: spotkanie robocze w Bańskiej Szczawnicy (uczestniczyli: nauczyciele, koordynatorzy z miast, koordynator regionalny, eksperci; cel: przygotowanie programu majowego seminarium) 
marzec – maj 2018: przygotowania do realizacji projektu w szkołach
maj 2018: seminarium w Bańskiej Szczawnicy

Program:

NIEDZIELA - 13 maja 2018 r.

przyjazd uczestników, zakwaterowanie w Akademii Hotelowej, kolacja, pierwsze spotkanie uczestników – zapoznanie

PONIEDZIAŁEK - 14 maja 2018 r

8:30        śniadanie (Akademia Hotelowa)
9:30        Gabinet burmistrza w Sali Weselnej Urzędu Miasta Bańska Szczawnica
Prezentacje z udziałem miast  (po 15 minut)
11:00      przerwa
11:15      Wprowadzenie do tematyki światowego dziedzictwa - dr Katalin Kiss
12:00      lunch (restauracja Black M)
13:00      zajęcia w Terra Permonia
16:00      czas wolny w centrum miasta
18:00      kolacja (Pizzeria Meštianska)
19:30      wspólne zajęcia sportowe

WTOREK - 15 maja 2018 r.

8:30        śniadanie (Akademia Hotelowa)
9:30        gry dziedzictwa (Akademia Hotelowa)
12:00      lunch (Akademia Hotelowa)
13:30      spacer z przewodnikiem po centrum miasta (organizowany przez uczniów Gimnazjum im. A. Kmeť) i "Mały warsztat" i płukanie złota (Kammerhof) UWAGA: w Little Workshop dzieci i dorośli mogą zrobić własne torby
15:30      wolny czas w centrum miasta
18:00      kolacja (Restauracja z galerią)
19:30      wspólne zajęcia w wolnym czasie

ŚRODA - 16 maja 2018 r.

8:30        śniadanie (Akademia Hotelowa)
10:00      Geoclub -  pozyskiwanie minerałów na terenie czynnego kamieniołomu, zwiedzanie kopalni
12:45      obiad w szkole podstawowej Jozefa Horáka
13:30      mecze i unihokej - Szkoła Podstawowa im. Józefa Horáka oraz gry miast
18:00      wspólne zajęcia w wolnym czasie i pożegnalne ognisko

CZWARTEK - 17 maja 2018 r.

8:30        śniadanie (Akademia Hotelowa)
Wyjazd uczestników

Relacja z realizacji projektu na stronie Szkoły Podstawowej nr 109 im.  K. Makuszyńskiego http://sp109krakow.pl/twx/upload/document/OWHC%20International%20School%20Project.pdf

pokaż metkę
Autor: AGATA MIERZYŃSKA
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY