Światowe Zrzeszenie Parków Miejskich (World Urban Parks)

 

 

World Urban Parks logo

 

Światowe Zrzeszenie Parków Miejskich (World Urban Parks)
Fot.

 


Siedziba:
Level 1 29 Brandon Street,
Wellington 6022,
Nowa Zelandia

e-mail: office@worldurbanparks.org

Oficjalna strona: wup.imiscloud.com

 

World Urban Parks zrzesza instytucje z kilkudziesięciu krajów na całym świecie, wspierając je doradztwem w zakresie planowania, zarządzania i utrzymania różnego rodzaju terenów zielonych w miastach. Członkostwo w organizacji organizacja pozwala na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami, a poprzez to wzajemną inspirację do dalszych działań.

World Urban Parks organizuje w tym celu konferencje i spotkania, będące okazją do poszerzania wiedzy w wymienionych zakresach. Certyfikuje również działania partnerów, weryfikując tym samym ich jakość. Stanowi swego rodzaju parasol łączący organizacje na poziomie krajowym, agencje zarządzające parkami, organizacje pozarządowe, uniwersytety, ośrodki badawcze, sektor biznesu i społeczności mieszkańców, a także sektory dotyczące zdrowia, turystyki i zarządzania zasobami, dbając tym samym o jak najpełniejszy obraz istotności terenów zielonych w miastach. Pośród członków organizacji znajdują się takie miasta jak: Bordeaux, Meksyk, Melbourne, Singapur, Tokio, Wellington i Waszyngton.

Dodatkową korzyścią jaką daje członkostwo w organizacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Może to odbywać się poprzez spotkania przy okazji konferencji, spotkań technicznych czy innych formalnych aktywności, ale również na poziomie bardziej bezpośrednim dając możliwość znalezienia partnerów do projektów badawczych czy dając możliwość wymian pracowniczych.

Przynależność do organizacji ma również charakter prestiżowy. Przyznawane są doroczne nagrody za osiągnięcia w zakresie poprawy jakości życia w mieście poprzez rozwój terenów zielonych i parków.

Kraków należy do światowego zrzeszenia parków miejskich - World Urban Parks zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa NR CV/2727/18 z 4 lipca 2018 r.

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem prac Krakowa w organizacji World Urban Parks jest Zarząd Zieleni Miejskiej

Składka członkowska:
Składka członkowska wynosi: 187,50 NZD.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat