Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich

 

IFLA logo

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich
Fot.

 


Siedziba:
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE  The Hague (Den Haag)
Niderlandy

e-mail: ifla@ifla.org

Oficjalna strona: www.ifla.org

 

Biblioteka Kraków należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (The International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) prestiżowej instytucji reprezentującej bibliotekarzy i pracowników informacji na świecie.

Powołana do życia w 1927 w Edynburgu organizacja liczy obecnie 1700 członków w ponad 150 krajach (w Polsce członkami IFLA jest m.in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Narodowa). IFLA została zarejestrowana w Holandii w 1971 roku, zaś biblioteka Królewska, narodowa biblioteka Holandii w Hadze, zapewnia kierownictwu IFLA niezbędne wyposażenie.

IFLA jest niezależną, międzynarodową, pozarządową organizacją typu „non-profit”. Kluczowymi obszarami działalności Federacji są promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych, a także upowszechnianie rozumienia wartości dobrej biblioteki i serwisu informacyjnego.

Biblioteka Kraków uzyskała członkostwo instytucjonalne w Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich zgłaszając akces do dwóch sekcji: biblioteki publiczne oraz biblioteki metropolitalne.

Składka członkowska:

Roczna składka członkowska wynosi 601 EURO

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat