Związek Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu - EMTA

 

EMTA baner logo

Związek Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu - EMTA
Fot.


 

Siedziba:
EMTA c/o STIF
41 avenue de Châteaudun
F-75009 PARIS

e-mail: contact@emta.com

Oficjalna strona: www.emta.com

 

Kraków jest członkiem Związku Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu (European Metropolitan Transport Authority - EMTA) jednej z najważniejszych organizacji zrzeszających organizatorów transportu zbiorowego. Formalizacja członkostwa ZTP nastąpiła podczas 44. Zgromadzenia Ogólnego EMTA, które odbyło się 21-22 listopada 2019 r. w Turynie. Kraków jest drugim po Warszawie Miastem w Polsce, które przystąpiło do organizacji European Metropolitan Transport Authorities EMTA.

Podmiotem odpowiedzialnym za współpracę z EMTA jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, zapewniając otrzymywanie informacji wykorzystywanych przy rozwijaniu komunikacji, zwłaszcza w zakresie efektywnego zarządzanie komunikacją, wprowadzania innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz edukacji komunikacyjnej. W ramach EMTA, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uzyskał szansę na pozyskiwanie partnerów do realizacji międzynarodowych projektów oraz upowszechniania w świecie krakowskich osiągnięć i doświadczeń.

EMTA to powstałe w 1998 r. jest stowarzyszeniem non-profit. Skupia władze odpowiedzialne za transport publiczny i poprawę warunków mobilności w najważniejszych miastach Europy. Celem organizacji jest promowanie i wymiana informacji oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji transportu publicznego, jego planowania i finansowania, a także zagadnień ochrony środowiska. W ramach EMTA dyskutowane są również tematy polityki transportowej i integracji miejskich systemów transportu. EMTA może wydawać zalecenia i wnioski oraz podejmować inicjatywy w odniesieniu do instytucji europejskich i międzynarodowych, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju. Może także, w imieniu swoich członków, brać udział w wydarzeniach międzynarodowych. Każdego roku EMTA publikuje Barometr, który przedstawia poziom popularności komunikacji miejskiej w poszczególnych miastach-członkach oraz zmiany, jakie zachodzą w sposobie korzystania z miejskiego transportu publicznego.

Uchwała NR XVIII/360/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do European Metropolitan Transport Authorities: EMTA

Koordynacja współpracy:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Składka członkowska:

Składka członkowska uiszczona za 2019 r. wyniosła: 650 EURO (zapłacona została tylko kwota częściowa normalnej składki - w związku z przystąpieniem Krakowa do EMTA w II połowie 2019 r.).

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat