Let’s get to know heritage – międzynarodowy projekt edukacyjny

W dniach 13-17 maja 2015 r. w Kutnej Horze odbył się międzynarodowy projekt edukacyjny z udziałem dzieci ze szkół podstawowych 4 miast światowego dziedzictwa: Krakowa, Budapesztu, Kutnej Hory i Banskiej Stiavnicy.

Let’s get to know heritage – międzynarodowy projekt edukacyjny
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Projekt organizowany przez Miasto Kutna Hora, został sfinansowany przez Organizację Miast Światowego Dziedzictwa – Sekretariat Regionalny Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestniczyło w nim 26 osób: po 4 dzieci (w wieku 12-14 lat) wraz z nauczycielem z każdego miasta oraz koordynatorzy z urzędów miast i 2 ekspertów ds. światowego dziedzictwa. Do Kutnej Hory przyjechali uczniowie ze szkół podstawowych: Jozefa Horaka w Bańskiej Stiavnicy, Harrer Pal w Budapeszcie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie, a gospodarzy reprezentowały dzieci ze szkoły Kamenna Stezka. Celem projektu była promocja i poszerzenie wiedzy na temat obiektów światowego dziedzictwa na świecie i w regionie oraz wymiana doświadczeń nauczycieli i ekspertów w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kultury i przyrody. Nie mniej istotnym celem spotkania było tworzenie związków koleżeńskich między uczniami z czterech uczestniczących krajów oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i urzędami miast, jak również tworzenie nowych modeli współdziałania między szkołami, które mogłyby stać się wzorem dla innych.

Wymienione cele nawiązują do wytycznych młodzieżowych programów edukacyjnych UNESCO i OWHC, czyli zachęcania młodych ludzi do włączenia się w działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa na poziomie lokalnym i ogólnoświatowym oraz budowania świadomości na temat znaczenia ochrony materialnych i niematerialnych skarbów ludzkości poprzez narzędzia udostępniane przez OWHC oraz zgodnie z Konwencją o Światowym Dziedzictwie UNESCO.

Program spotkania był bardzo bogaty i różnorodny. Obejmował zwiedzanie najciekawszych obiektów Miasta Kutna Hora wpisanych w 1995 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO: katedry św. Barbary, kościoła klasztornego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Sedlec oraz Muzeum Srebra i pracowni alchemicznej. Dzieci grały w, wykonane własnoręcznie, gry edukacyjne poświęcone dziedzictwu historycznemu swoich miast, a także wędrowały Szlakiem Królewskim poznając okolicę Kutnej Hory. Dr Katalin Kiss, była koordynatorka Sekretariatu Regionalnego Europy Środkowej i Wschodniej OWHC w Budapeszcie, wygłosiła prezentację na temat zarządzania i ochrony światowego dziedzictwa na świecie. Dzieci natomiast, przedstawiły swoje miasta i ich bogactwa, a także własne doświadczenia w zakresie odkrywania skarbów dziedzictwa.

Piękna pogoda umożliwiła organizację rozmaitych atrakcji na świeżym powietrzu, m.in. pieczenia kiełbasek i udziału w pokazie ogniowym w wykonaniu samego Burmistrza Kutnej Hory. Gospodarze zapewnili degustację różnorodnych smaków kuchni czeskiej, w tym deseru ze złotem, specjalności tamtejszej kuchni alchemicznej. Pozostałe atrakcje, w postaci wspólnych gier towarzyskich i zabawnych konwersacji w języku angielskim i językach słowiańskich dzieci zapewniły sobie same.

Wspaniała atmosfera spotkania i radość dzieci skłoniła przedstawicieli miast do wyrażenia woli kontynuacji tej współpracy, czyli organizacji następnej edycji w kolejnym mieście.

 

Informacje o projekcie są dostępne także na stronie Szkoły Podstawowej nr 2:

http://sp2.szkola.pl/lets-get-to-know-world-heritage-poznajmy-swiatowe-dziedzictwo0.html oraz Urzędu Miasta Kutna Hora: http://gettoknow.kutnahora.cz/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie