Konsul Generalna Węgier z pierwszą oficjalną wizytą w gabinecie Prezydenta Miasta Krakowa

31 marca 2014 r. pierwszą oficjalną wizytę złożyła Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy. Konsul Körmendy wręczyła listy uwierzytelniające ministrom spraw zagranicznych Polski i Węgier 14 marca, podczas oficjalnego otwarcia Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie.

Konsul Generalna Węgier z pierwszą oficjalną wizytą w gabinecie Prezydenta Miasta Krakowa
Fot. Wiesław Majka

Na początku spotkania konsul Adrienne Körmendy przekazała gorące podziękowania w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Węgier Jánosa Martonyiego, Ambasadora Ivána Gyurcsika oraz w imieniu wszystkich Węgrów za serdeczność i życzliwość, z jaką przyjęto ich w Krakowie po 5-letniej nieobecności. Chociaż placówka formalnie już funkcjonuje nadal trwają prace remontowe wewnątrz budynku, co nieco utrudnia normalną działalność konsulatu. Za to będzie tam sala stwarzająca dogodne warunki do spotkań i przyjacielskich rozmów.

Konsul Körmendy wyraziła także wdzięczność za ciepłe słowa, jakie prezydent Majchrowski wypowiedział pod adresem Istvana Kovacsa, byłego konsula Węgier w Krakowie (1994-1995 i 1999-2003), który w 2003 jako pierwszy Węgier został Honorowym Obywatelem Krakowa.  To właśnie m.in. dzięki jego działaniom Adrienne Körmendy pełni misję dyplomatyczną w Krakowie. Istvan Kovacs będzie niedługo stypendystą Międzynarodowego Centrum Kultury, a jego pobyt w Krakowie będzie z pewnością okazją do kolejnego spotkania w gronie przyjaciół historyków.

Przyjacielskie relacje polsko-węgierskie mają długą i bogatą tradycję, dlatego też ich podtrzymywanie i pielęgnowanie jest głównym celem działania konsulatu w Krakowie. Najściślejsze kontakty były szczególnie z obszarem Polski południowej, a Kraków w XV i XVI wieku był najpopularniejszym ośrodkiem akademickim dla studentów z północnych Węgier. Dlatego też ożywienie tych relacji gospodarczych i turystycznych, współpraca w zakresie inwestycji infrastrukturalnych to priorytet Konsul Körmendy. Nie będzie to jednak aż takie proste ze względu na brak bezpośredniego połączenia lotniczego oraz dróg szybkiego ruchu ułatwiających wzajemną komunikację, ale szanse na poprawę tej sytuacji Węgrzy upatrują w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 i dlatego tak gorąco kibicują naszym staraniom o pełnienie funkcji gospodarza tych sportowych zmagań. Szansy na podkreślenie obecności węgierskich bratanków w tym regionie konsul generalna upatruje także w Światowym Dniu Młodzieży w 2016 roku.

Dla Adrienne Körmendy, jako historyka, Europa Środkowo-Wschodnia to jedność, którą dzielą jedynie granice administracyjne. Dlatego też misja dyplomatyczna w Krakowie to dla niej niezwykłe wyróżnienie, ale i wyzwanie, by tę jedność utrzymać.

O tych dążeniach, jak również o swych polsko-węgierskich relacjach  Konsul Körmendy mówi w wywiadzie opublikowanym w aktualnym numerze dwutygodnika Kraków.PL oraz tutaj, na stronie Kraków Otwarty na Świat.

W uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz polsko-węgierskich relacji Adrienne Körmendy została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2009) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Węgier (2012).

Więcej zdjęć w Galerii OtoFotoKronika Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie