Komunikat archiwalny

Krakowska wystawa prezentowana w Starej Lubowli

Wystawa „Cracovia 3D. Przestrzeń miejska Krakowa w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego” prezentowana w słowackiej Starej Lubowli ukazuje efekty działalności prowadzonej przez grafików komputerowych, architektów, historyków, archiwistów, historyków sztuki, systematycznie od 2005 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w ramach projektu obejmującego stworzenie wirtualnego obrazu dawnej miejskiej zabudowy.
 

Krakowska wystawa prezentowana w Starej Lubowli
Fot. MHMK materiały prasowe

Do tej pory ten interdyscyplinarny projekt zaprezentowano w formie czasowych ekspozycji w muzeach Moskwy, Koszyc Magdeburga, Lipska, Montrealu, Zadaru i Trok. Ósma odsłona wystawy ma miejsce w Muzeum w Zamku w Starej Lubowli.

Tytuł Cracovia 3D nawiązuje do tradycji dawnych mistrzów grafiki, tworzących panoramiczne widoki, posługujących się objaśniającymi opisami, umieszczanymi w polu przedstawienia. Najbliższą relację stanowi panorama Krakowa zamieszczona w wydawnictwie Civitates Orbis Terrarum w 1617 roku. Wspomniany widok inspirował do stworzenia rekonstrukcji Krakowa i stanowił ważne źródło ikonograficzne. Zastosowana technika wizualizacji 3D zastąpiła miedzioryt.

Korzystając z aktualnych możliwości, zamiast rylca i płyty miedziorytniczej użyta została technika komputerowa trójwymiarowego modelowania. Obraz uzyskany za pomocą techniki 3D odtwarza stan aglomeracji Krakowa i dawnych miast sąsiadujących: Kazimierza i Kleparza wraz z przedmieściami, jurydykami i wsiami, w połowie XVII wieku oraz ewolucję zabudowy Rynku krakowskiego, na przestrzeni XIII – XVIII wieku. Wybrane fragmenty miasta zostały opracowane, z uwzględnieniem kolejnych etapów przemian architektonicznych. Projekt pozwala na zapoznanie się  z różnorodnymi aspektami życia w mieście prawa magdeburskiego, takimi jak: rozwój przestrzeni miasta, sądownictwo,  cechy czy obronność.

Oprawę multimedialną stanową animacje komputerowe Cracovia. Origo” (Kraków. Początek) i Cracovia. A.D. 1650. Filmy obrazują początki kształtowania się krakowskiego zespołu osadniczego do połowy XIII wieku oraz miasto w szczytowej fazie rozwoju urbanistycznego i architektonicznego w I połowie XVII wieku.

Dopełnieniem wystawy są makiety architektoniczne. Wystawę na Słowacji można oglądać do 30 stycznia 2018 r.

otwarcie wystawy MHMK w Starej Lubowli

Pokaż metkę
Autor: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie