Zabytki, promocja i… Galileusz. 30 lat współpracy z Florencją

Odsłonięcie marmurowego popiersia Galileusza ufundowanego przez Fundację Romualdo Del Bianco w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz koncert florenckiego tria flecistek „Chicas de David" uświetniły obchody jubileuszu 30-lecia współpracy Krakowa i Florencji. Z tej okazji w dniach 9-10 października 2015 r. nasze miasto odwiedziła delegacja włoskiego miasta partnerskiego na czele z Zastępcą Prezydenta Florencji ds. Kultury Nicolettą Mantovani oraz Prezesem Fundacji Romualdo Del Bianco - Paolo Del Bianco.

Zabytki, promocja i… Galileusz. 30 lat współpracy z Florencją
Fot. Wiesław Majka

Podarowane przez Fundację Romualdo Del Bianco popiersie Galileusza ma symbolizować uniwersalny charakter więzi łączącej Kraków i Florencję, a także przykładną współpracę naszego miasta z Fundacją zajmującą się ochroną i promocją dziedzictwa. Rzeźba „Obserwator niebios", wykonana przez Studio Artystyczne De Ranieri w Pietrasanta, została odsłonięta w piątek, 9 października 2015 r., w głównej siedzibie MIM na ul. Wawrzyńca, docelowo jednak ma trafić do Ogrodu Doświadczeń przy Alei Pokoju, gdzie stanie przy tzw. równi Galileusza. Odsłonięcia popiersia dokonali Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz Prezes Fundacji Romualdo Del Bianco, Paolo Del Bianco. Drugie popiersie – przedstawiające Michała Anioła – Fundacja ufundowała dla Politechniki Krakowskiej, z którą od lat współpracuje. 9 października członkowie florenckiej delegacji spotkali się również z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Katarzyną Cięciak i wzięli udział w koncercie florenckiego tria flecistek „Chicas de David" w Sali Fontany Muzeum Historycznego. Florenckiej delegacji towarzyszyli Konsul Honorowa Republiki Włoskiej w Krakowie Anna Boczar-Trzeciak oraz Dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Ugo Rufino.

Chociaż stolica Toskanii utraciła status najważniejszego włoskiego miasta, z którego słynęła za czasów Medyceuszy, pozostaje ona ważnym ośrodkiem akademickim i kulturalnym. Jest także powszechnie uznawana za jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Bezterminowa Umowa o współpracy Krakowa i Florencji została podpisana 18 kwietnia 1985 r. i potwierdzona w latach późniejszych. Główne obszary kontaktów miast to kultura, współpraca samorządów, turystyka i promocja. Aktywnym partnerem w liczącej ponad 30 lat historii kontaktów Krakowa i Florencji jest Fundacji Romualdo Del Bianco.

Założona we Florencji pod koniec lat 90. ubiegłego wieku Fundacja początkowo działała wyłącznie w zakresie integracji młodzieży z różnych krajów i kultur. W oparciu o tematykę poznawania historycznego dziedzictwa poszczególnych krajów organizowała dla młodzieży spotkania poświęcone m.in. architekturze, konserwacji zabytków, sztukom plastycznym czy muzyce. Od 1996 r. sfinansowała ponad 200 tys. dni studiów, praktyk, warsztatów, konferencji i kursów dla studentów i naukowców. Pogłębienie rozumienia tematyki dziedzictwa, a także nawiązanie kontaktów z profesorami polskich uczelni (m.in. Politechniki Krakowskiej) i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie stały się kamieniem milowym w historii działalności fundacji. To właśnie podczas konferencji w MCK zawiązany został Międzynarodowy Komitet Teorii i Filozofii Konserwacji i Restauracji, którego kolejne spotkania – z wydatnym udziałem polskich ekspertów – regularnie odbywają się we Florencji. Aktualnie Fundacja Del Bianco współpracuje z ponad 500 instytucjami i uczelniami z 77 krajów na pięciu kontynentach. Teoretyczne rozważania szybko znalazły swoją praktyczną kontynuację w postaci inicjatywy „Life Beyond Tourism" („Życie ponad turystykę"). Zainicjowany przez fundację w 2008 r. projekt, podobnie jak tematyczny portal internetowy non profit, nie tylko wspomaga popularyzację wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego w poszczególnych miastach oraz promocję lokalnych rynków turystycznych, ale także umożliwia stałe poszerzanie obszarów działania zrzeszonych podmiotów np. o przedsiębiorczość. Inicjatywa została poparta przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS. Porozumienie w zakresie przystąpienia Krakowa do projektu „Life Beyond Tourism" zostało podpisane we Florencji w 2011 r.

Zobacz więcej zdjęć na OTO FOTOKRONIKA Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie